بررسي عوامل مؤثر بر راندمان كوره‌هاي دوار سيمان از ديدگاه بهره برداري و آناليز شيميايي خوراك كوره

اجزاء سيستم پخت,الكتروفيلتر,تحقیق,تحقیق پیرامون,دانلود تحقیق,راه‌اندازي سيستم پخت,رعايت اصول كوره باني,سيستم پخت,سیمان,شناخت متغيرهاي كنترل سيستم پخت,طرحي كارخانه سيمان,فازهاي سيمان,مشخصات شيميائي و فيزيكي سيمان,نسوزكاري سيستم پخت سيمان
دانلود بررسي عوامل مؤثر بر راندمان كوره‌هاي دوار سيمان از ديدگاه بهره برداري و آناليز شيميايي خوراك كوره

دانلود فایل

بخشی از متن اصلی:فهرست مطالبچكيده    1مقدمه    2فصل1: طرحي از يك كارخانه سيمان با تكنولوژي روز دنيا    4فصل دوم: اجزاء سيستم پخت    131-2- مشخصه‌هايي از كوره دوار سيمان    141-1-2- غلطك‌ها    152-1-2- غلطك بالابر    153-1-2- سيستم چرخاننده كوره    164-1-2- آب‌بندي سر و ته كوره    162-2- نسوزكاري كوره    173-2- مشخصه‌هايي از پيش گرم‌كن    184-2- مسير فرعي    205-2- سيستم تكليس(Calciner)    216-2- مشخصه‌هايي از خنك‌كن    227-2- انواع خنك‌كنها    241-7-2- خنك‌كن مشبك    278-2- اتاق كنترل    309-2- سوخت رساني و مشعل    301-9-2- اصول سوختن و كنترل شعله    322-9-2- شعله    333-9-2- درجه حرارت شعله    34فصل 3: پروژه    40فصل 4: شناخت متغيرهاي كنترل سيستم پخت    421-4- كنترل كوره    432-4- خنك كردن كلينكر    443-4- سوخت كوره    454-4- تغذيه كوره    465-4- متغيرهاي راهبري كوره    466-4- مكانيك كوره    487-4- شرايط خاص راهبري كوره    511-7-4- كليات    512-7-4- تجزيه شيميايي گاز خروجي كوره    513-7-4- حجم هواي اوليه    524-7-4- درجه حرارت گاز خروجي پيش گرم‌كن    525-7-4- درجه حرارت ياتاقانها    526-7-4- الكتروفيلترها    527-7-4- گرفتگي سيكلونها    538-7-4- گرفتگي در رايزر پايپ و ورودي كوره    539-7-4- نسوزكاري كوره    538-4- چرخاندن كوره با موتور كمكي    549-4- تحليل گزارشات ساعتي سيستم پخت    54فصل 5: رعايت اصول كوره باني    591-5- مشخصه‌هايي از سيستم پخت    601-5-1- جلو شعله    601-5-2- هواي ثانويه    632-5- كوره بان وكوتينگ(استر كوره)    653-5- عقب كوره    681-3-5- درجه حرارت عقب كوره    692-3-5- مكش عقب كوره    713-3-5- اكسيژن عقب كوره    724-5- كنترل مقدار سوخت    735-5- كنترل مقدار خوراك كوره و دور كوره    746-5- كنترل متغيرهاي خنك كن گريت    761-6-5- كنترل مكش درب كوره    772-6-5- فشار زير صفحات خنك كن    783-6-5- كنترل درجه حرارت هواي ثانويه    787-5- بيست و هفت حالت اساسي كوره    791-7-5- سه متغير و كنترل كننده اساسي    812-7-5- شرح بيست و هفت حالت- راه‌حلها و دلايل    853-7-5- حالات اضطراري    92فصل 6: اولين گرم كردن سيستم پخت    1021-6- خشك كردن پيش گرم‌كن    1032-6- خشك كردن درب كوره و كانال هواي سوم و خنك كن    1061-2-6- مشعل كمكي براي خشك كردن درب كوره    1082-2-6- مشعل كمكي براي خشك كردن كانال هواي سوم    1083-2-6- مشعل كمكي براي خشك كردن خنك كن    1083-6- گرم كردن كوره دوار    1131-3-6- آماده سازي    1132-3-6- گرم كردن تمام سيستم پخت    1133-3-6- كنترل درجه حرارت    1154-3-6- چرخاندن كوره در مرحله گرم كردن    1165-3-6- وقفه در گرم كردن    1164-6- خواباندن كوره    1175-6- نكات مهم    117فصل 7: اولين راه‌اندازي سيستم پخت    1191-7- اولين باردهي كوره    1202-7- مقدمات تغذيه كوره    1203-7- راه‌اندازي موتور كوره    1204-7- فراهم كردن شرايط توليد عادي    1215-7- راه‌اندازي خنك كن    1226-7- آماده شدن براي راه‌اندازي كلساينر    1257-7- رسيدن به باردهي عادي    1258-7- حالات غيرعادي خنك كن    126فصل 8: گرفتگي‌هاي سيستم پخت    1301-8- قليائي‌ها    1312-8- پاك كردن پيش گرم‌كن    1343-8- عوامل گرفتگي عقب كوره    1341-3-8- توازن چسبندگي و فرسايش    1342-3-8- چسبندگي چيست؟    1363-3-8- چسبندگي جامد به جامد    1374-3-8- جذب سطحي    1375-3-8- نتيجه‌گيري    1384-8- ماهيت جرم گرفتگي عقب كوره    1381-4-8- مشخصات ظاهري گرفتگي    1382-4-8- تركيب شيميايي    1383-4-8- تركيب مينرالوژيكي    1444-4-8- مكانيزم تشكيل    1445-8- عوارض گرفتگي عقب كوره    1451-5-8- عقب كوره    1452-5-8- عوارض گرفتگي    147فصل 9: نسوزكاري سيستم پخت سيمان    1491-9- مواد نسوز در نقاط مختلف سيستم پخت    150فصل 10: فرسايش مواد نسوز در سيستم پخت    1601-10- مقدمه    1612-10- عوامل مختلف فرسايش آجر منطقه پخت    1621-2-10- زياد داغ شدن آجر    1632-2-10- نفوذ املاح قليائي    1673-2-10- فرسايش ناشي از احياء    1724-2-10- فرسايش مكانيكي    1753-10- سيكل قليائي در سيستم پخت سيمان    1804-10- شكفتگي قليائي    1835-10- فرسايش بدنه كوره    185فصل 11: رعايت نكات ايمني سيستم پخت    1861-11- كوره    1872-11- سيكلونها    1873-11- الكتروفيلتر    188فصل 12: عوامل موثر بر راندمان كوره‌هاي دوار سيمان از ديدگاه آناليز شيميايي خوراك كوره    1911-12- مقدمه    1921-1-12- مسئوليت آزمايشگاه كارخانه سيمان    1922-1-12- سيمان    1922-12- مشخصات شيميائي و فيزيكي سيمان    1951-2-12- آليت    1962-2-12- بليت    1983-2-12- فاز الومينات    1984-2-12- فاز فريت    1985-2-12- تركيبات فرعي    1986-2-12- سنگ گچ    2023-12- محاسبه فازهاي سيمان    2034-12- مشخصات از انواع سيمان    2035-12- چگونگي پخت مواد    2061-5-12- فعل و انفعالات مواد در پيش گرمكن    2062-5-12- فعل و انفعالات مواد در داخل كوره    2086-12- عوامل موثر در پختن مواد    2111-6-12- تركيب شيميايي مواد اوليه    2112-6-12- تركيب مينرالي مواد اوليه و خوراك كوره    2173-6-12- دانه‌بندي خوراك كوره    2184-6-12- همگن بودن مواد خام    2185-6-12- شرايط پخت    2197-12- ميكروسكوپي كلينكر    2191-7-12- كلينكر نرمال    2192-7-12- كلينكر آهسته خنك شده    2198-12- مراحل فيزيكي و شيميائي مواد در حين پخت    2231-8-12- خشك شدن    2232-8-12- دهيدراته شدن مواد رسي    2233-8-12- تجزيه كربناتها    2234-8-12- واكنش‌هاي جامد    2235-8-12- واكنش‌هايي كه در حضور فاز مايع رخ مي‌دهد    2249-12- تاثير نوسانات كيفيت خوراك كوره بر راندمان كوره    22410-12- اقدامات موردنياز در جهت كاهش نوسان كيفيت خوراك كوره    2261-10-12- تدوين استراتژي نمونه‌گيري    2262-10-12- مطالعات تفصيلي معادن    2273-10-12- جلوگيري از عوامل نوسان كاذب در سيستم كنترل كيفي    227منابع و مراجع    229چكيده انگليسي     230 فهرست اشكال1-1- فلودياگرام خط توليد سيمان    62-1- مشخصات پخت سيمان    73-1- خط توليد سيمان به روش خشك    104-1- سيستم پخت سيمان    115-1- سيستم پخت سيمان با سيكلون 5 مرحله‌اي    121-2- كوره دوار سيمان    142-2- بدنه كوره    153-2- غلطك مستقر روي پايه‌هاي كوره سيمان    154-2- سيستم حركت كوره    165-2- نسوزكاري بخشهايي از سيستم پخت    177-2- تغييرات حرارت ويژه مصرفي نسبت به ظرفيت كوره    208-2- نمونه‌اي از طرح مسير فرعي    2111-2- خنك كن دوار به همراه كوره داراي كلساينر طرح همبولت    2612-2- خنك كن سياره‌اي    2613-2- خنك كن مشبك    2814-2- اتاق كنترل سيمان اكباتان    3015-2- مقطع انتهاي خروجي كوره سيمان    3424-2- يكي از آخرين طرحهاي مشعل و موقعيت آن در سيستم پخت سيمان    391-4- محاسبه مقدار هواي نشتي در بخشهاي مختلف سيستم پخت و آسياب مواد    502-4- نقاط سنجش متغيرهاي مختلف سيستم پخت    553-4- نقاط سنجش متغيرهاي مختلف خنك كن كلينكر    564-4- گزارش ساعتي كاركرد كوره سيمان هگمتان    575-4- گزارش ساعتي كاركرد خنك كن كلينكر سيمان هگمتان    581-5- موقعيت نقطه تاريك نسبت به شعله    612-5- جهت انتقال حرارت از مركز كوره به بدنه    643-5- حالات مختلف منطقه پخت    651-6- محل تعبيه حرارت سنج‌ها در نقاط مختلف پيش گرمكن    1052-6- چگونگي تعبيه سوراخهايي در سقف سيكلونها براي خروج بخار آب    1073-6- محل تعبيه مشعل براي خشك و گرم كردن كانال هواي سوم    1094-6- محل تعبيه براي خشك و گرم كردن درب كوره    1105-6- مشعل كمكي براي خشك كردن خنك كن    1111-7- موتور كوره    1213-8- جريان گاز و مواد    1364-8- جريان گاز و مواد    1365-8- گرفتگي‌هاي سيستم پخت    1461-9- تغييرات درجه حرارت در بخشهاي مختلف سيستم پخت    1512-9- نسوزكاري قسمتهاي مختلف سيستم پخت    1533-9- جنس مواد نسوز مورد استفاده در قسمتهاي مختلف سيستم پخت    1544-9- سيكلون پايين پيش گرمكن و نسوزكاري سقف    1565-9- انتهاي پيش گرمكن و ورودي    1566-9- مناطق مختلف ابتدا تا انتهاي كوره    1571-10- عوامل فرسايش مختلف شيميايي- مكانيكي و حرارتي موثر روي آجر    1622-10- الي 24-10- اشكال مختلف آجرهاي كوره كه دچار فرسايش شده‌اند صفحه 164الي صفحه18025-10- سيكل كلر در سيستم پخت    18126-10- سيكل قليائي در سيستم پخت    18227-10- سيكل سولفور در سيستم پخت    18228-10- شكفتگي قليائي    18430-10- فرسايش بدنه كوره    1851-12- دياگرام سه تائي نشان‌دهنده تركيبات اكسيدي و مينرالي سيمان پرتلند و موقعيت آن در مقايسه با ساير مصالح و مواد معدني    1932-12- تقسيم‌بندي مناطق مختلف كوره    2073-12- تغييرات شيميائي و حرارتي خوراك كوره از ورود به سيستم پخت تا خروج از آن    2104-12- بلورهاي كلينكر عادي    2215-12- بلورهاي كلينكر آهسته خنك شده    2216-12- توده بلورهاي آهك آزاد كه توسط اليتها احاطه شده‌اند    2218-12- كلينگر آزمايشگاهي با سولفات زياد    222 فهرست جداول1-2- موازنه حرارتي پيش گرمكن اس- اف    222-3- موازنه حرارتي خنك كن فولر داراي اندازه‌هاي 1050/825    293-2- مشخصات فيزيكي شيميايي انواع سوخت(مأخذ: المان)    314-2- مشخصات نفت كوره پالايشگاهي ايران    321-4- مشخصه‌اي از سوختهاي مصرفي در كوره سيمان    461-5- شرح بيست و هفت حالت اساسي- راه‌حلها و دلايل    851-8- مشخصات ظاهري و شيميايي جرم گرفتگي‌هاي عقب تعدادي از كوره‌هاي متعلق به كمپاني holcim    1402-8- آناليز شيميايي نمونه‌هايي از سيلكون 4    1423-8- آناليز شيميايي نمونه‌هاي از كوتينگ‌هاي مزاحم رايز پايپ ورودي كوره    1431-9- چرا سيستم پخت سيمان را نسوزكاري مي‌كنيم؟    15229-10- واكنش‌هاي مرتبط با تركيب Na20 و مولايت موجود در آجر آلومينيومي و تركيبات آلومينو سيليكات موجود در آجر شاموتي    1841-12- تركيب شيميايي مواد اوليه كارخانجات سيمان ايران    1942-12- علائم اختصاري براي اجزاء تشكيل دهنده سيمان    1973-12- تركيب شيميائي فازهاي يك نمونه كلينگر سيمان پرتلند(برحسب درصد وزني)    2004-12- فازهاي كلينكر و مشخصات آنها(درصدها وزني است)    2015-12- انواع سيمان پرتلند براساس تقسيم‌بندي انجمن سيمان اروپا    2046-12- استانداردهاي آمريكا(ASTM-C 150) براي سيمان    2057-12- خلاصه عمليات شيميائي- حرارتي و نام مناطق كوره    2098-12- روابط و نسبت مدولهاي مورد استفاده براي تنظيم مواد و پختن كلينكر    2139-12- نمونه‌اي از مشخصات سنگ آهك- خاك رس و كلينكر    214 فهرست منحني‌ها و نمودارها7-2- منحني تغييرات حرارت ويژه مصرفي نسبت به ظرفيت كوره    209-2- منحني قابليت خرد شدن كلينكر و ارتباط آن با نحوه سرد كردن    2410-2- منحني درصد انبساط كلينكر و ارتباط آن با چگونگي سرد شدن    2416-2- منحني تغييرات درجه حرارت و طول شعله نسبت به نوع سوخت    3517-2- منحني اثر نسبت هوا روي درجه حرارت شعله    3518-2- منحني طول نسبي شعله به صورت تابعي از نسبت هوا    3619-2- منحني رابطه بين نسبت هوا و فاصله نقطه حداكثر حرارت شعله تا سرمشعل    3620-2- منحني تغييرات درجه حرارت نسبي شعله- نسبت هواي اوليه به ثانويه    3721-2- نمودار تغييرات درجه حرارت شعله- درصد هواي اضافي- درجه حرارت هواي ثانويه براي سوخت    3722-2- اثر سرعت جريان سوخت روي درجه حرارت شعله و فاصله حداكثر درجه حرارت    3823-2- اثر سرعت جريان سوخت روي گسترش شعله    394-5- رابطه بين درصد هواي اضافي و اكسيژن عقب كوره    725-5- سه نمونه از افزايش دور كوره نسبت به زمان    755-6- نمودار بيست و هفت حالت اساسي كوره    846-6- منحني ارتباط درجه حرارت بدنه با درجه حرارت سطح داغ آجر و ضخامت آجر    1127-6- منحني گرم كردن كوره    1142-7- منحني گرم كردن كوره    1241-8- Relation between removal ratio of volative component and by pass ratio      1322-8- منحني‌هاي فشار جزئي تركيبات مختلف موجود در سيكل قليائي    133سيستم پخت سيمان مهمترين و اساسي‌ترين بخش يك واحد توليدي سيمان مي‌باشد، به طوريكه ظرفيت اسمي كارخانه‌هاي سيمان براساس ميزان توليد روزانه(24 ساعته) كوره بنا نهاده شده و ظرفيت دپارتمانها- تجهيزات و ماشين آلات- سيلوهاي ذخيره مواد خام- كلينكر و سيمان نيز بر پايه ظرفيت توليد كوره طراحي و ساخته مي‌شود.لذا راندمان كوره يكي از پارامترهاي مهم در بخش توليد بوده و تلاش در جهت به ظرفيت رساندن و سپس بالا بردن راندمان توليد كوره از مهمترين اهداف تيم مديريتي و پرسنل فني كارخانه‌هاي سيمان مي‌باشد. در اين پروژه سعي بر اين است كه پس از ارائه شناخت كلي از خط توليد سيمان دو فاكتور بسيار مهم و ارزشمند يعني عوامل موثر بر راندمان كوره‌هاي دوار سيمان از ديدگاه بهره‌برداري و آناليز شيميائي خوراك كوره ارزيابي شده و مورد تاثير هر كدام از دو عامل مذكور پس از شناخت موضوعات و مسائل مطروحه به بررسي مشكلات موجود پرداخته و راه‌حلهايي صحيح جهت برخورد با اين گونه مسائل ارائه شود تا انشاءالله بدين وسيله هدف اصلي از ارائه اين پروژه محقق شود.تعداد صفحات:250

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
فازهاي سيمان مشخصات شيميائي و فيزيكي سيمان الكتروفيلتر نسوزكاري سيستم پخت سيمان راه‌اندازي سيستم پخت سيستم پخت رعايت اصول كوره باني سیمان شناخت متغيرهاي كنترل سيستم پخت اجزاء سيستم پخت طرحي كارخانه سيمان تحقیق تحقیق پیرامون دانلود تحقیق

 • تحقیق بررسي حقوق كودك از ديدگاه قرآن كريم

  بررسی حقوق کودک,بررسی حقوق کودک در اسلام,بررسی حقوق کودک در ایران,بررسی حقوق کودک در فقه امامیه,تحقیق حقوق کودک,حقوق کودک,حقوق کودک در اسلام,حقوق کودک در ایران,حقوق کودک در یونیسف,مقاله حقوق کودک دانلود تحقیق بررسي حقوق كودك از ديدگاه قرآن كريم دانلود…

 • كتاب گفتگو با خدا جلد اول

  اول,جلد,خدا,كتاب,گفتگو دانلود كتاب گفتگو با خدا جلد اول دانلود فایل كتاب گفتگو با خدا جلد اول   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: كتاب گفتگو خدا جلد اول

 • پاورپوینت مديريت استرس

  اصول مديريت استرس,پاورپوینت مديريت استرس,تحقیق مديريت استرس,تعریف مديريت استرس,جزوه مديريت استرس,کتاب مديريت استرس,مديريت استرس,مديريت استرس در روانشناسی,مديريت استرس مقاله,مديريت استرس هلاکویی,مقاله مديريت استرس دانلود پاورپوینت مديريت استرس دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع مديريت استرس،در قالب ppt و در 48…

 • گزارش کارآموزی روابط عمومی

  گزارش کارآموزی روابط عمومی روابط عمومی رفتن به سایت اصلی دانلود گزارش کارآموزی با موضوع روابط عمومی،در قالب word و در 93 صفحه، قابل ویرایش، شامل:فصل اولمقدمه تاريخچه اي از روابط عمومي ارتباط كاربردي روابط عمومي با وسايل ارتباط جمعي فرصتهاي…

 • گزارش امکان سنجی مقدماتی طرح توليد روغن هاي صنعتي پايه

  امکان سنجی توليد روغن هاي صنعتي پايه,توليد روغن هاي صنعتي پايه,دانلود طرح توجیهی توليد روغن هاي صنعتي پايه,طرح توجیهی توليد روغن هاي صنعتي پايه,طرح توليد روغن هاي صنعتي پايه,گزارش امکان سنجی توليد روغن هاي صنعتي پايه دانلود گزارش امکان سنجی…

 • تحقیق تفسیر چند آیه از قران کریم

  تحقیق تفسیر چند آیه از قران کریم رفتن به سايت اصلي مشخصات فایل :موضوع : تفسیر چند آیه از قران کریم،قالبندی : wordتعداد صفحات : 40بخشی از متن تحقیق : آیات :* افرایت الذی کفر بایاتنا و قال لاوتین مالا…

 • تحقیق وضعیت ادبي ايران در سه قرن اول هجري

  بررسی وضع ادبي ايران,پایان نامه وضع ادبي ايران,تحقیق در مورد وضع ادبي ايران,تحقیق وضع ادبي ايران,تحقیق وضعیت ادبي ايران در سه قرن اول هجري,دانلود تحقیق وضع ادبي ايران,مقاله وضع ادبي ايران,وضعیت ادبي ايران,وضعیت ادبي ايران در سه قرن اول هجري…

 • تحقیق جوشكاري ليزر

  پایان نامه جوشكاري ليزر,پروژه جوشكاري ليزر,پروژه در مورد جوشكاري ليزر,تحقیق آماده در مورد جوشكار,تحقیق در مورد جوشكاري ليزر,جوشكاري ليزر,دانلود تحقیق جوشكاري ليزر,دانلود رایگان تحقیق جوشكاري ليزر,مقاله جوشكاري ليزر,مقاله در مورد جوشكاري ليزر تحقیق جوشكاري ليزر رفتن به سایت اصلی دانلود…

 • پاورپوینت تعالي سازمان

  پاورپوینت تعالي سازمان تعریف تعالی سازمانی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع تعالي سازمان،در قالب ppt و در 13 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمهمعرفي مدل تعالي سازماني يا سازمان متعاليويژگيـ هاي سازمان متعاليمعيارها و نكات راهنماي EFQM بخشی از…

 • تحقیق مديريت سازمان های ورزشی

  تحقیق مدیریت ورزشی,مديريت سازمان های ورزشی,مديريت سازمانهای ورزشی,مدیریت ورزشی,مدیریت ورزشی pdf,مدیریت ورزشی ppt,مدیریت ورزشی چیست,مدیریت ورزشی در ایران,مدیریت ورزشی کارشناسی ارشد,مدیریت ورزشی مقالات دانلود تحقیق مديريت سازمان های ورزشی دانلود فایل دانلود پایان نامه در مورد مديريت سازمان های ورزشی،در قالب word…

 • پاورپوینت تحلیل شکل و فرم شهر

  بررسی شکل شهر,پاورپوینت شکل شهر,پایان نامه شکل شهر,پروژه شکل شهر,پروژه معماری شکل شهر,تحقیق شکل شهر,دانلود پروژه شکل شهر,دانلود پروژه معماری شکل شهر,شکل شهر,شکل شهر تهران,شکل شهر خطی,شکل شهر همدان,معماری شکل شهر,مقاله شکل شهر دانلود پاورپوینت تحلیل شکل و فرم شهر…

 • پاورپوینت خانه هوشمند

  پاورپوینت خانه هوشمند رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت با موضوع خانه هوشمند،فرمت فایل : پاورپوینت ( PPT ) قابل ویرایش.تعداد اسلاید : 36بخشی از متن این پاورپوینت :خانه هوشمند چيست؟خانه هوشمند معمولاً یک خانه یا ساختمانی است که در…

 • پاورپوینت درس دهم مطالعات اجتماعی ششم (چه عواملی موجب گسترش علوم و فنون در دوره اسلامی شد؟)

  دانلود رایگان کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم,دانلود کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم,دانلود کتاب مطالعات اجتماعی ششم,درس مطالعات اجتماعی پایه ششم,درس مطالعات اجتماعی ششم,کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم,کتاب مطالعات اجتماعی ششم دانلود پاورپوینت درس دهم مطالعات اجتماعی ششم (چه عواملی موجب…

 • گزارش کار آزمایشگاه فیزیک حرکت نوسانی فنر

  آزمایشگاه فیزیک 1 حرکت نوسانی فنر,آزمایشگاه فیزیک حرکت نوسانی فنر,دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 1 حرکت نوسا,دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک حرکت نوسانی فنر,گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 1 حرکت نوسانی فنر,گزارش کار آزمایشگاه فیزیک حرکت نوسانی فنر دانلود گزارش کار…

 • تحقیق تحليلي بر حضور حماس در پارلمان فلسطين و مواضع آتي آن

  پارلمان,چرايي رويكرد پارلمان حماس,حضور حماس,فلسطین تحقیق تحليلي بر حضور حماس در پارلمان فلسطين و مواضع آتي آن رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع تحليلي بر حضور حماس در پارلمان فلسطين و مواضع آتي آن،در قالب word و در 34…

 • تحقیق روش های ایجاد ارتباط موثر با کودکان کار

  آشنایی با کودکان خیابا,آشنایی با کودکان کار,ارتباط با کودکان خیابانی,ارتباط با کودکان کار,پایان نامه کودکان خیابانی,پایان نامه کودکان کار,تحقیق کودکان خیابانی,تحقیق کودکان کار,کودکان خیابانی,کودکان کار,مقاله کودکان خیابانی,مقاله کودکان کار دانلود تحقیق روش های ایجاد ارتباط موثر با کودکان کار دانلود…

 • پاورپوینت دیاگرام و ارتباط فضای بیمارستان

  ارتباطات بیمارستان,ارتباطات بین بخشی بیمارستان,تحقیق دیاگرام بیمارستان,دیاگرام ارتباطی بیمارستان,دیاگرام بیمارستان,دیاگرام روابط بیمارستان,دیاگرام فضاهای بیمارستان,دیاگرام فضایی بیمارستان,مقاله دیاگرام بیمارستان دانلود پاورپوینت دیاگرام و ارتباط فضای بیمارستان دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع دیاگرام و ارتباط فضای بیمارستان،در قالب ppt و در…

 • پاورپوینت جوشکاری

  انواع جوشکاری,انواع جوشکاری pdf,انواع جوشکاری در ساختمان,انواع جوشکاری ها,جوشکاری,جوشکاری co2,جوشکاری آرگون,جوشکاری با گاز,جوشکاری با لیزر,جوشکاری پلاسما,جوشکاری ترمیت,جوشکاری زیر آب,جوشکاری قوس الکتریکی,جوشکاری مقاومتی,روشهای جوشکاری دانلود پاورپوینت جوشکاری دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع جوشکاری،در قالب ppt و در 131 اسلاید، قابل ویرایش،…

 • تحقیق زمین در قرآن ( حركت زمين- كرويت زمين )

  تحقیق زمین در قرآن ( حركت زمين- كرويت زمين ) رفتن به سايت اصلي مشخصات فایل :موضوع : زمین در قــرآن ( حركت زمين- كرويت زمين )،قالبندی : wordتعداد صفحات : 16بخشی از متن تحقیق : مقدمه:قرآن موضوعات مختلف و…

 • پاورپوینت معماران معاصر ایران

  آشنایی با معماران ایرانی,پاورپوینت معماران ایرانی,پایان نامه معماران ایرانی,تحقیق معماران ایرانی,معرفی معماران ایرا,معماران ایرانی,معماران ایرانی باستان,معماران ایرانی کعروف,معماران ایرانی معاصر,معماران ایرانی مقیم خارج,مقاله معماران ایرانی دانلود پاورپوینت معماران معاصر ایران دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع معماران معاصر ایران،در قالب…

 • نمونه سؤال امتحان نهایی جدول مسابقات ورزشی سوم هنرستان به همراه پاسخنامه شهریور 93

  امتحان نهایی جدول مسابقات ورزشی سوم هنرستان,دانلود جدول مسابقات ورزشی سوم هنرستان,دانلود نمونه سوال جدول مسابقات ورزشی سوم هنرستان,درس جدول مسابقات ورزشی سوم هنرستان,نمونه سؤال امتحان نهایی جدول مسابقات ورزشی سوم هنرستان دانلود نمونه سؤال امتحان نهایی جدول مسابقات ورزشی…

 • نقشه ی بخش های شهرستان دامغان

  استان سمنان,بخش های شهرستان دامغان,شیپ فایل بخش های شهرستان دامغان,شیپ فایل بخش های شهرستانها,فایل جی آی اس بخشهای شهرستان دامغان,نقشه ی بخش ها,نقشه ی بخش های شهرستان دامغان,نقشه ی بخش های شهرستانها,نقشه ی جی آی اس بخش های شهرستان دامغان…

 • تحقیق بررسی اصول کنترل کيفيت جامع

  اصول کنترل,پاورپوینت اصول کنترل کيفيت جامع,پروژه در مورد اصول کنترل کيفيت جامع,تحق,تحقیق آماده در مورد اصول کنترل کيفيت جامع,تحقیق اصول کنترل کيفيت جامع,دانلود تحقیق در مورد اصول کنترل کيفيت جامع,کيفيت جامع,مقاله در مورد اصول کنترل کيفيت جامع تحقیق بررسی اصول…

 • پروژه معماری طراحی ساختمان پزشکان

  اصول طراحی ساختمان پزشکان,پروژه ساختمان پزشکان,پروژه طراحی ساختمان پزشکان,ضوابط طراحی ساختمان پزشکان,طراحی پلان ساختمان پزشکان,طراحی ساختمان پزشکان,طراحی معماری ساختمان پزشکان,نحوه طراحی ساختمان پزشکان دانلود پروژه معماری طراحی ساختمان پزشکان دانلود فایل دانلود پروژه معماری طراحی ساختمان پزشکان،در قالب doc و…

 • تحقیق بررسی سبک رمانتیسم در معماری

  تحقیق بررسی سبک رمانتیسم در معماری رفتن به سايت اصلي مشخصات فایل :موضوع : سبک رمانتیسم در معماری،قالبندی : wordتعداد صفحات : 39بخشی از متن تحقیق : علی رغم تعاریف افراد مختلف از رمانتیسم، ارائه تعریفی مشخص از آن دشوار…

 • تحقیق بررسي اشتغال زنان و تاثير آن بر ساخت خانواده

  تحقیق بررسي اشتغال زنان و تاثير آن بر ساخت خانواده بررسي اشتغال زنان رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع بررسي اشتغال زنان و تاثير آن بر ساخت خانواده،در قالب word و در 166 صفحه، قابل ویرایش، شامل:فصل اول:…

 • گزارش کارآموزی صنايع نساجي

  خرید گزارش کارآموزی صنايع نساجي,خرید گزارش کارورزی صنايع نساجي,دانلود پرو,دانلود کارآموزی صنايع نساجي,دانلود گزارش کار صنايع نساجي,دانلود گزارش کارآموزی صنايع نساجي وکیل,کارآموزی صنايع نساجي,کارورزی صنايع نساجي,گزارش کارآموزی صنايع نساجي وکیل گزارش کارآموزی صنايع نساجي رفتن به سایت اصلی در زیر…

 • پاورپوینت اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آ.سه.آن)

  پاورپوینت اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آ.سه.آن) رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت با موضوع اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آ.سه.آن)،در قالب ppt و در 15 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمهبرخی خصوصیات مهم کشورهای عضو آ.سه.آنسنگاپوراندونزیتایلندفیلیپینمالزیاهداف آ.سه.آنساختار تشکیلاتی آ.سه.آناجلاس سراناجلاس وزیرانکمیته…

 • پاورپوینت روش های شمع کوبی در عمران

  انواع شمع کوبی,پاورپوینت روشهای شمع کوبی,تحقیق روشهای شمع کوبی,تحقیق شمع کوبی,دستگاه شمع کوبی,روشهای اجرای شمع کوبی,روشهای شمع کوبی,شمع کوبی,فیلم اجرای شمع کوبی,ماشین آلات شمع کوبی,مقاله روشهای شمع کوبی,مقاله شمع کوبی دانلود پاورپوینت روش های شمع کوبی در عمران دانلود فایل…

 • گزارشات كارآموزي وكالت

  استرداد اموال,تخليه,كارآموزي,گزارش كارآموزي حقوق,گزارشات كارآموزي وكالت,گزارشكار,نزاع دانلود گزارشات كارآموزي وكالت دانلود فایل مجموعه گزارشهای کارآموزی و کارورزی عملی وکالت در 341 صفحه در قالب ورد1- سرقت 2- مطالبه(سفته) 3- تخليه 4- خلع يد 5- نزاع 6- تخليه 7- مطالبه اجرت…

 • بررسي علل اعتياد جوانان

  انگیزه های اعتیاد,علل اعتياد جوانان,مواد مخدر دانلود بررسي علل اعتياد جوانان دانلود فایل فهرست مطالب : مقدمه تعریف موضوع تحقیق و هدف آن اهمیت و انگیزه انتخاب موضوع فرضیات و متغیرها قلمرو مکانی و زمانی روش تحقیق روش جمع آوری…

 • تحقیق اوقات فراغت و گردشگری در ایران

  پایان نامه گردشگری,پروژه در مورد گردشگری در ایران,پروژه گردشگری در ایران,تحقیق در مورد گردشگری در ایران,دانلود تحقیق گردشگری در ایران,دانلود رایگان تحقیق گردشگری در ایران,گردشگری در ایران,مقاله در مورد گردشگری در ایران,مقاله گردشگری در ایران تحقیق اوقات فراغت و گردشگری…

 • تحقيق ساختار حقوقي سازمان اداري در شهرستان

  اقسام عدم تمركز اداري,تاريخچه تمركز اداری,تاریخچه عدم تمركز اداری,تحقیق تقسیمات کشوری,تحقیق سبك هاي اداري,تحقیق نظام های اداری,تعريف تمرکز اداری,تقسيمات كشوري,تمرکز اداری,ساختار حقوقي سازمان اداري در شهرستان,محاسن عدم تمركز اداري دانلود تحقيق ساختار حقوقي سازمان اداري در شهرستان دانلود فایل دانلود تحقيق…

 • طرح توجیهی تولید پودر وپلیت یونجه با تکنولوژی بالا

  امکان سنجی تولید پودر وپلیت یونجه,تولید پودر وپلیت,دانلود طرح توجیهی تولید پودر وپلیت یونجه,طرح توجیهی تولید پودر وپلیت یونجه,طرح کارآفرینی تولید پودر وپلیت یونجه,طرح کسب و کار تولید پودر وپلیت یونجه,کارآفرینی تولید پودر وپلیت یونجه دانلود طرح توجیهی تولید پودر…

 • تحقيق روند ثبت اسناد در دفتر املاك

  تحقيق روند ثبت اسناد در دفتر املاك,ترتيب تنظيم دفاتر,ثبت اسناد در دفتر,دفتر املاك,روند ثبت اسناد,سير تاريخي ثبت,مراجعه به دفاتر ثبت دانلود تحقيق روند ثبت اسناد در دفتر املاك دانلود فایل -تعريف : مراد از حقوق ثبت اسناد و املاك مجموع قوانين…