تحقیق قصص قرآن

تحقیق قصص قرآن
قصص قرآن

رفتن به سایت اصلی

مشخصات فایل:تحقیق قصص قرآنقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 234بخشی از متن تحقیق:در
اواخر تابستان سال 1346 خورشيدي دانشمند محترم و دوست عزيز و گرامي ما
جناب آقاي حاج سيد محمد باقر موسوي همداني كه يكي از فضلاي برجسته و فعال
اين عصر به شمار است بحجرة اينجانب آمدند و اوراقي ارائه نموده فرمودند
ترجمة كتاب قصص القرآن استاد محمد احمد جاد المولي است، در فرصت كوتاهي كه
نصيبم شد آنرا بپارسي درآورده و با بياني ساده و شيرين ترجمه كردم. آنگاه
اضافه فرمودند كه هرچند مؤلف در اين كتاب سبك نوي به كار برده و مطالب
آموزندة تاريخ را با قلمي اديبانه به صورت داستان و قصه درآورده و از اين
رو كتابش بسيار جالب توجه و خواندني گشته اما از نقص و اشتباه خالي نيست و
احتياج فراوان به نقد و اصلاح دارد و مطالبش ناگزير بايد بررسي و انتقاد
شود و اين خود در گرو وقت مناسبي است، و چنانكه گمان مي رود مرا مجال آن
نخواهد بود و از عهدة وقت و حوصله اينجانب خارج است و آنچه با خود انديشيدم
جز تو كسي را شايسته اين امر نديدم ناچار اين كار بايد به دست و همت والاي
تو انجام شود. سپس اوراق را بحقير سپرده و تأكيد فرمودند تا هر چه زودتر
بدان اقدام شود.نگارنده با اين كه هميشه خواستار طبع و نشر كتب سودمند
بوده و هستم نخست از جهاتي اين پيشنهاد را نپذيرفته از قبول آن امتناع مي
ورزم زيرا كتاب هاي فراواني در اين موضوع انتشار يافته كه از همه نيكوتر
قصص قرآن دانشمند معظم جناب آقاي «سيد صدر الدين بلاغي» است و بشيوه اي
ساخته و پرداخته شده كه مجالي براي همگنان باقي نمانده و يكي از بهترين كتب
ادبي و فرهنگي اين روزگار به شمار مي رود. دوم مشاغل زيادي كه اوقات شبانه
روز اينجانب را فراگرفته بود و فرصتي براي پرداختن بدينكار باقي نبود. لذا
تا چندي از اقدام بدين امر خودداري كرده و از انجام آن سرباز مي زدم و در
عين حال از تعويق و بجا نياوردن سفارش دوست عزيزم نيز اكراه داشتم.و از
سوي ديگر هر روز با خطاهائيكه در كتب قصص انبياء بويژه آن ها كه بقلم روز و
سبك رمانتيك تأليف شده بود روبرو شده بودم و در هنگام مطالعه اغلب آن ها
را خاي از لغزش و اشتباه و نقص نمي يافتم زيرا عموماً بتواريخي اعتماد كرده
اند كه با صدها غرض و سوء نيت تأليف شده و در نظر مطلعين هيچگونه اعتبار
تاريخي ندارد و هر كدام آن ها خود داراي هزاران خرافه و موهوم است. اگر چه
برخي از معاصرين آن كتب را از كهن ترين اسناد تاريخ اسلام پنداشته و مقالات
تاريخي خود را به گمان خود از آن ها نقل نموده باشد.بخصوص كتاب استاد
جاد المولي كه اشتباهات و نواقص زيادي داشت و لازم بود كه در جائي گفته شود
تا موجب گمراهي ديگران نگرد. چون وي در قصص انبياي پيشين غالباً اعتماد بر
اسرائيليّات كرده و يا اين كه كتاب خود را قصص قرآن ناميده داستان هايي را
كه در قرآن اشاره اي بدان ها نشده و از كتب مقدسه يهود است بدون ذكر سند
نقل كرده و پاره اي از قصه ها را به طريق كتب يهود و مخالف قرآن آورده، و
در نقل داستان هاي دوران اسلامي باجمال پرداخته، و از مبعث پيغمبر اسلام و
نزول وحي و دعوت قريش و مبارزات سيزده سالة آن حضرت در مكة معظمه جز قصه
بلال حبشي و قسمتي از معراج و هجرت سخني بميان نياورده و نيز قضاياي پس از
هجرت را كاملاً ناقص گذاشته است، با اين كه شايد نيمي از قرآن اختصاص بدين
امور دارد و قصص پيغمبران گذشته و امم آن ها در ضمن براي توجه مردم و با
تسليت رسول خدا  و يا عبرت ديگران تطفلي ذكر شده است و نيز كتاب جناب آقاي
بلاغي منحصر به قصص دوران قبل از اسلام است و قسمت داستان هاي اسلامي آن
كه به مراتب از قصص انبياء پيشين از نظر آموزندگي عاليتر و بهتر است هنوز
منتشر نگشته از اين رو حاجت بمانند چنين كتابي كاملاً باقي بود. اين
جهات از يك سو و اصرار دوستان خاصه جناب آقاي موسوي از سوي ديگر حقير را بر
آن داشت كه چند روزي از ايام عمر كوتاه خويش بدينكار پردازم و آنرا بر
مشاغل ديگر مقدم دارم.سرانجام بحول و قوه و ياري خدا تصميم گرفتم و
كتابرا تصحيح و نواقص را تكميل و اشتباهات را در پاورقي تذكر دادم و مطالب
بي فائده اي كه از غير قرآن نقل شده بود حذف و بجاي آن موضوعات سودمند را
با اشاره بمآخذ آنها آوردم، و در هركجا احتياج به شرح بيشتري بود در حاشيه
توضيح دادم، و سيره رسولخدا را از بعثت تا رحلت نگاشته بدان افزودم. و
قضايايي را كه استاد جادالمولي آورده بود بنوبه خويش ذكر كردم و چنان در
كتاب استاد جادالمولي تصرف شده كه نمي توان اين كتابرا ترجمه آن دانست و
لذا آنرا ترجمه و اقتباس گفتم تا امر مشتبه نشود و اشكالي بر مترجم محترم
وارد نيايد.و در ضمن براي كمك بخوانندگان عزيز و راهنمايي آن ها نقشه
اي از مدينه منوره در عهد رسول خدا  ازكتاب مكه و مدينه استاد احمد
ابراهيم شريف و كتاب «في منزل الوحي» اثر دكتر هيكل مصري تهيه كردم و آنرا
تكميل و تصحيح نموده به كتاب ملحق ساختم و چند سطري در توضيح آن نگاشتم.
اميد است مورد قبول پروردگار و استفاده جوانان به ويژه دانشجويان واقع
گردد.علي اكبر غفاري عفي عنه 1347 ش بسم الله الرحمن الرحيمخلقت آدمخداي
متعال زمين را در دو روز آفريد، و در آن كوه ها قرار داد، و آنرا در ميان
همة كرات پر بركت نمود و در چهار روز رزق هر جنبندة محتاج روزي را تقدير
كرد، آنگاه بآسمان كه در آن موقع بصورت گازي بود بپرداخت، پس آسمان و زمين
را گفت بايد خواه ناخواه بياييد، گفتند از سر طاعت و فرمانبرداري آمديم.آنگاه
بعرش پرداخت و آفتاب و ماه را مسخر فرمود، و آن دو را محكوم كرد تا هر يك
براي مدتي معين بجريان بيفتد، آنگاه فرشتگان را كه همواره او را با حمد او
تسبيح مي گويند و اسم او را تقديس و او را به خلوص عبادت مي كنند بيافريد.و
سپس اراده و مشيتش تعلق گرفت و حكمتش اقتضا كرد كه آدم و ذرية او را
بيافريند تا در زمين ساكن گشته و آنرا را آبادان سازند، ملائك را از تصميم
خود خبر داد كه بزودي مخلوق ديگري خلق ميكند كه در زمين به تكاپو برخيزند و
بهر سويش روان شوند، و نسل خود را در اطراف آن بپراكنند، و از روئيدنيهايش
بخورند و خيراتي را كه در شكم آن است استخراج كنند و دسته دسته جانشين
يكديگر شوند.ملائكه كه خداوند ايشان را براي عبادت برگزيد و نعمت خود
را بر آنان فراوان كرده و مشمول فضل خود قرارشان داده و بخوشنودي خود
موفقشان فرموده و بسوي اطاعت خود هدايتشان كرده بود چون اين خبر را شنيدند
ترسيدند مبادا اين تصميم جهت تقصيري اتخاذ شده باشد كه از آنان سر زده، و
يا فردي از افراد ايشان مخالفتي كرده باشد.لذا بدون درنگ در مقام تبرئه
خود بر آمده گفتند چگونه خواهي بندگاني غير ما خلق كني و حال آنكه ما
همواره بحمد تو تسبيح گوي تو بوده و ترا تقديس مي كرده ايم؟ علاوه اين
بندگاني كه مي خواهي خلق كني و در زمين خليفه خود قرارشان دهي بطور مسلم بر
سر آن منافعي كه تو در زمين قرار داده اي اختلاف خواهند كرد، و در ربودن
آن از يكديگر فساد برخواهند انگيخت و خونهايي بسيار خواهند ريخت و جان هايي
پاك و بي گناهي را نابود و تباه خواهند ساخت. فرشتگان اين گفتار را
بمنظور بر طرف ساختن شبهه و وسوسه بميان آوردند، و يا باين اميد آن را پيش
كشيدند كه شايد بدين وسيله خود را خليفه در زمين كنند، چون فكر مي كردند كه
ايشان از هر جنس جنبنده ديگر در رعايت نعمت خداوند سبقت داشته و بمعرفت حق
او اولي هستند، نه اين كه در حكمت خدا شك داشته و خواسته باشند باين وسيله
عمل خداوند را ناپسند دانسته و يا خليفة او و ذرية او را عيب جويي كرده
باشند، چون فرشتگان اولياء خدا و مقربين درگاه او و بندگان محترم اويند، و
هرگز خلاف گفته او كلامي ندارند و همواره بفرمان او عمل مي كنند. لذا
خدايتعالي هم جوابي كه بايشان داد جوابي بود كه شبهة ايشان را برطرف سازد، و
دلهايشان را آرامش بخشد.خداي تعالي فرمود: من در اين باره مصالحي مي
بينم كه شما بدان وقوفي نداريد پس بزودي نسلي را كه خواسته ام خليفة من
باشند پديد آورم، و شما هم بزودي بحكمت آن واقف خواهيد شد، و آن مصالحي را
كه بر شما پوشيده بود درك خواهيد نمود پس وقتي پيكرة او را پرداخته و از
روح خود در آن پيكره دميدم شما بي درنگ در برابرش بسجده در آئيد. «فإذا
سوَّيته و نفخت فيه من روحي فقَعوا له ساجدين».خدايتعالي پيكرة آدم را
از گلي خام و ريخته شده معتدل و موزون خلق فرمود آنگاه از روح خود در آن
دميد، و جان در همه جاي آن پيكر دويدن گرفت انساني تمام عيار و كامل شد،
سپس ملائكه را دستور داد تا او را سجده كنند، همه با خضوع فرمان پروردگار
خود را اطاعت نموده نزد آدم آمدند، و او را تعظيم كرده صورت ها بخاك نهادند

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
قصص قرآن تحقیق در مورد قصص قرآن دانلود تحقیق قصص قرآن دانلود رایگان تحقیق قصص قرآن پروژه قصص قرآن کار تحقیقی قصص قرآن مقاله قصص قرآن تحقیق معارف اسلامی در مورد قصص قرآن پاورپوینت در مورد قصص قرآن پایان نامه معارف اسلامی در مورد قصص قرآن تحق

 • پاورپوینت پيشگيري و درمان مارگزيدگي

  پاورپو,پاورپوینت پيشگيري و درمان مارگزيدگي,پيشگيري و درمان مارگزيدگي,تحقیق پيشگيري و درمان مارگزيدگي,دانلود پاورپوینت پيشگيري و درمان مارگزيدگي,دانلود پاورپوینت در مورد پيشگيري و درمان مارگزيدگي,دانلود رایگان پاورپوینت پيشگيري و درمان مارگزيدگي پاورپوینت پيشگيري و درمان مارگزيدگي رفتن به سایت اصلی مشخصات…

 • پاورپوینت فصل ششم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان با موضوع هدف گذاری

  پاورپوینت کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان,خلاصه کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان,دانلود کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان,کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان,نکات کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان دانلود پاورپوینت فصل ششم کتاب…

 • پاورپوینت روش های انتقال ژن ها در باکتری

  انتقال افقی ژن ها در باکتری,انتقال ژن ها در باکتری,پاورپوینت انتقال ژن ها در باکتری,پایان نامه انتقال ژن ها در باکتری,تحقیق انتقال ژن ها در باکتری,راه های انتقال ژن ها در باکتری,روش های انتقال ژن ها در باکتری,مقاله انتقال ژن…

 • پاورپوینت روش های بازرسی مواد

  پاورپوینت روش های بازرسی مواد پاورپوینت روش های بازرسی مواد رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع روش های بازرسی مواد،در قالب ppt و در 90 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمهنياز به آزموندامنه خواص موادنياز به آزمون‌های متعددبازرسي‌های مخرباصولسراميک‌ها و…

 • تحقیق كليه مسجدهاي اسلامي در كشورهاي اسلامي

  تحقیق كليه مسجدهاي اسلامي در كشورهاي اسلامي مسجدهاي اسلامي در كشورهاي اسلامي رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع كليه مسجدهاي اسلامي در كشورهاي اسلامي،در قالب word 16 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مسجد الاقصیمسجد عمر در بيت‌لحممسجد جامع عمرو بن عاصمسجد…

 • تاريخ شاهنشاهي پهلوي

  تاريخ شاهنشاهي,تاریخ شاهنشاهی رضاخان,نظام پهلوی دانلود تاريخ شاهنشاهي پهلوي دانلود فایل فهرست مطالب : در مورد رضاخان در مورد مدرّس و مصدّق ضدّیت با روحانیت لباس متّحد شکل سانسور مطبوعات کشف حجاب اجباری قانون نفت اجباری شدن کلاه شاپو کناره…

 • تحقیق هوش هیجانی در مدیریت

  تحقیق هوش هیجانی در مدیریت هوش هیجانی در مدیریت رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع هوش هیجانی در مدیریت،در قالب word و در 91 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمه    5پیشینه و تعریف    9مغز هیجانی    11چگونگی آموزش در کودکی    12عوامل…

 • گزارش کارآموزی در شرکت تعاونی صنعت گوشت

  دانلود رایگان گزارش کارآموزی حسابداری,دانلود گزارش کارآموزی حسابداری,گزارش کارآموزی حسابداری,گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت خصوصی,گزارش کارآموزی حسابداری رایگان,گزارش کارآموزی حسابداری شرکت تولیدی,گزارش کارآموزی حسابرسی دانلود گزارش کارآموزی در شرکت تعاونی صنعت گوشت دانلود فایل دانلود گزارش کارآموزی در شرکت تعاونی…

 • تحقیق تاثیر دین در کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی

  تحقیق تاثیر دین در کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی رفتن به سايت اصلي مشخصات فایل :موضوع : تاثیر  دین در کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی،فرمت : wordتعداد صفحات : 26بخشی از متن تحقیق: پس هر یک از شما باید کاری کنید تا به محبت…

 • تحقیق بررسی امکان پذیری تکنیک زیست درمانی درمحل به منظور کاهش آلودگی پالایشگاه شیراز

  تحقیق بررسی امکان پذیری تکنیک زیست درمانی درمحل به منظور کاهش آلودگی پالایشگاه شیراز زیست درمانی رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع بررسی امکان پذیری تکنیک زیست درمانی- در محل به منظور کاهش آلودگی اراضی پالایشگاه شیراز با…

 • تحقیق تاریخ اسلام

  تحقیق تاریخ اسلام تاریخ اسلام رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق تاریخ اسلام، در قالب word قابل ویرایش و در 66 صفحه.توضیحات:مقدمه:تاریخ زندگی پیشوایان (ع) عبارت است از اقتدار خط مكتب رسالت به این منظور كه ادامة رهبری اسلام را در…

 • تحقیق پرچ و پيچ (معماری)

  پـرچ و پيـچ,پـرچ و پيـچ(معماری),تحقیق پـرچ و پيـچ,دانلود پـرچ و پيـچ,دانلود پـرچ و پيـچ رشته معماری,دانلود تحقیق پـرچ و پيـچ تحقیق پرچ و پيچ (معماری) رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق پرچ و پيچ (معماری)،در قالب word قابل ویرایش و در…

 • تحقیق جنبه های اقتصادی بیمه های اموال

  تحقیق جنبه های اقتصادی بیمه های اموال تحقیق جنبه های اقتصادی بیمه های اموال رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع جنبه های اقتصادی بیمه های اموال،در قالب word و در 21 صفحه، قابل ویرایش، شامل:تقسیم بندی بیمه های اموالبیمه…

 • پاورپوینت معادلات دیفرانسیل معمولی

  تشخیص معادله دیفرانسیل خطی,جواب عمومی معادله دیفرانسیل,حل معادلات دیفرانسیل غیر خطی,معادلات دیفرانسیل خطی,معادلات دیفرانسیل غیر خطی,معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم,معادله دیفرانسیل خطی مرتبه اول,معادله دیفرانسیل همگن پاورپوینت معادلات دیفرانسیل معمولی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع معادلات دیفرانسیل معمولی،در…

 • طرح توجیهی توليد ماكارونی با ظرفيت 1000 تن

  احداث کارخانه ماکارونی,دانلود طرح توجیهی توليد ماكارونی,راه اندازی کارخانه ماکارونی,طرح توجیهی توليد ماكارونی,طرح کارآفرینی توليد ماكارونی,طرح کارخ,طرح کسب و کار توليد ماكارونی,کارآفرینی توليد ماكارونی,کارخانه تولید ماکارونی,کارخانه ماکارونی دانلود طرح توجیهی توليد ماكارونی با ظرفيت 1000 تن دانلود فایل این طرح…

 • پاورپوینت فصل پنجم فیزیک پیش دانشگاهی (صوت، مفهوم موج صوتی- سرعت انتشار صوت)

  پاورپوینت فصل پنجم فیزیک پیش دانشگاهی (صوت، مفهوم موج صوتی- سرعت انتشار صوت) آموزش فصل صوت فیزیک پیش دانشگاهی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت فصل پنجم فیزیک پیش دانشگاهی با موضوع (صوت، مفهوم موج صوتی- سرعت انتشار صوت)،در قالب…

 • تحقیق پژوهشی گردشگری و عوامل موثر در پویای اقتصادی و توسعه پایدار

  تحقیق پژوهشی گردشگری و عوامل موثر در پویای اقتصادی و توسعه پایدار رفتن به سايت اصلي توضیحات:دانلود تحقیق پژوهشی با موضوع گردشگری و عوامل موثر در پویای اقتصادی و توسعه پایدار،در قالب doc و در 48 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از…

 • انـــواع مــــاهیچـــــه

  انواع ماهیچه,انواع ماهیچه در ریخته گری,پاورپوینت ساخت ماهیچه,پایان نامه ساخت ماهیچه,پروژه ساخت ماهیچه,تحقیق ساخت ماهیچه,ساخت انواع ماهیچه,شکل انواع ماهیچه,قالب انواع ماهیچ,نحوه ساخت ماهیچه,نحوه قرارگیری ماهیچه در قالب دانلود انـــواع مــــاهیچـــــه دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع انـــواع مــــاهیچـــــه،در قالب pptx…

 • تحقيق كليات ويروسهاي كامپيوتري بهمراه متن انگليسي

  انواع ويرسها,تحقيق كامپيوتر,ترجمه متن ويروسها,ترجمه مقاله,تروجانها,تعريف ويروس,جلوگيري از ويروسها,دانلود تحقيق,راههاي مقابله با ويروسها,شناخت ويروسها,كار تحقيقي كامپيوتر,كارايي ويروسها,كامپيوتر,ويروس چيست,ويروسها دانلود تحقيق كليات ويروسهاي كامپيوتري بهمراه متن انگليسي دانلود فایل پيشگفتار موضوع پروژه بر اين قرار است كه ما در اين فرم…

 • پاورپوینت فصل هفتم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان با موضوع عناصر و مفاهیم سازماندهی

  پاورپوینت فصل هفتم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان,دانلود فصل هفتم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان,فصل هفتم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان,کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان,نکات فصل هفتم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان دانلود پاورپوینت فصل…

 • تحقیق تاثیر استرس بر ارگان های بدن

  تحقیق تاثیر استرس بر ارگان های بدن رفتن به سايت اصلي دانلود تحقیق با موضوع تاثیر استرس بر ارگان های بدن،در قالب word و در 42 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمهمراحل تنیدگیچند نکته در رابطه با تنیدگینشانه‌های تنیدگیبیماری‌های تنیدگیعلل و عوامل…

 • كتاب جاده جهنم

  كتاب جاده جهنم دانلود كتاب جاده جهنم دانلود فایل كتاب جاده جهنم   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: كتاب جاده جهنم

 • تحقیق زندگي نامه امام موسي صدر

  تحقیق زندگي نامه امام موسي صدر امام موسي صدر رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق امام موسي صدرقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 16بخشی از متن تحقیق:امام موسي صدر در روز 14 خرداد سال 1307 هجري شمسي در…

 • تحقیق طراحي و برنامه ريزي منابع و امكانات ساخت و توليد MRP

  MRP,امكانات ساخت,برنامه ريزي,توليد,طراحي,منابع تحقیق طراحي و برنامه ريزي منابع و امكانات ساخت و توليد MRP رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:پيشرفت و تكامل MRPطراحي منابع ساخت و توليد كه بخشي از طراحي و برنامه ريزي امكانات و تجهيزات…

 • پلان اجرايي 2 طبقه هر واحد 100 متر

  پلان اجرايي 2 طبقه هر واحد 100 متر دانلود پلان اجرايي 2 طبقه هر واحد 100 متر دانلود فایل پلان  اجرايي 2 طبقه هر واحد 100 متر   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: پلان اجرايي…

 • پلان مسكوني 2 طبقه

  پلان مسكوني 2 طبقه دانلود پلان مسكوني 2 طبقه دانلود فایل پلان مسكوني 2 طبقه   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: پلان مسكوني 2 طبقه

 • پاورپوینت مضرات مصرف سیگار

  ریه,سرطان,مصرف سیگار,مضرات پاورپوینت مضرات مصرف سیگار رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع مضرات مصرف سیگار،در قالبPPT و در 23 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن پاورپوینت:نتايج تحقيقات حاكي از آن است چنانچه افراد در سنين نوجواني شروع به كشيدن سيگار…

 • پاورپوینت آشنایی با طرح‌های جامع، تفصیلی و بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده

  پاورپوینت آشنایی با طرح‌های جامع، تفصیلی و بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت با موضوع آشنایی با طرح‌های جامع، تفصیلی و بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده ،فرمت فایل : پاورپوینت ( PPT ) قابل ویرایش.تعداد…

 • خلاصه کتاب اصول اساسی برنامه ریزی درسی

  خلاصه کتاب اصول اساسی برنامه ریزی درسی,دانلود کتاب اصول اساسی برنامه ریزی درسی,کتاب اصول اساسی برنامه ریزی درسی,کتاب اصول اساسی برنامه ریزی درسی رالف تایلر,نکات کتاب اصول اساسی برنامه ریزی درسی دانلود خلاصه کتاب اصول اساسی برنامه ریزی درسی دانلود…

 • تحقیق تشويق و تنبيه

  پایان نامه روانشناسی پیرامون تشويق و تنبيه,پروژه تشويق و تنبيه,تحقیق تشويق و تنبيه,تحقیق در مورد تشويق و تنبيه,تحقیق روانشناسی,تحقیق روانشناسی تشويق و تنبيه,دانلود تحقیق تشويق و تنبيه,مقاله تشويق و تنبيه تحقیق تشويق و تنبيه رفتن به سایت اصلی  بخشی از…

 • پاورپوینت درس آشنایی با بانک های اطلاعاتی

  پاورپوینت درس آشنایی با بانک های اطلاعاتی بانکهای اطلاعاتی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت درس آشنایی با بانک های اطلاعاتی،در قالب ppt و در 241 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مفهوم اطلاعاتآنتروپیمفاهیم اولیه در پایگاه های اطلاعاتیرشد و توسعه بازيابي پيوستهتعريف پايگاه…

 • تحقیق كنترل هاي داخلي حسابداري

  تحقیق كنترل هاي داخلي حسابداري كنترل هاي داخلي حسابداري رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق كنترل هاي داخلي حسابداريقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 17 بخشی از متن تحقیق:كنترل هاي داخلي: سياست ها و روش هاي تدوين شده…

 • تحقیق نقش پس اندازي بيمه

  تحقیق نقش پس اندازي بيمه نقش پس اندازي بيمه رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق نقش پس اندازي بيمه قالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 27بخشی از متن تحقیق:نقش پس اندازي بيمه به طور كلي رشد اقتصادي به…

 • پاورپوینت خلاصه کتاب آمار و احتمالات مهندسي دكتر پرويز نصيري

  پاورپوینت خلاصه کتاب آمار و احتمالات مهندسي دكتر پرويز نصيري رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب آمار و احتمالات مهندسي دكتر پرويز نصيري،در قالب ppt و در 190 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:فصل اول: آمار توصیفیمفاهيم اساسي:1- جامعه2- نمونه3-…

 • سپردار واوی سیب

  آفت سپردار واوی سیب,بیماری سپردار واوی سیب,پاورپوینت سپردار واوی سیب,دانلود پاورپوینت سپردار واوی سیب,سپردار واوی سیب,سپردار واوی سیب در گیاه,شپشک سپردار واوی سیب,مبارزه با سپردار واوی سیب,مبارزه با شپشک سپردار واوی سیب دانلود سپردار واوی سیب دانلود فایل دانلود پاورپوینت…