پاورپوینت معماري كامپيوتر

آشنایی با معماری کامپیوتر,اصول معماری کامپیوتر,پاورپوینت معماری کامپیوتر,پایان نامه معماری کامپیوتر,تحقیق معماری کامپیوتر,معماری کامپیوتر,معماری کامپیوتر پترسون,معماری کامپیوتر موریس مانو,معماری کامپیوتر موریس مانو pdf,مقاله معماری کامپیوتر
دانلود پاورپوینت معماري كامپيوتر

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت با موضوع معماري كامپيوتر،در قالب ppt و در 501 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:فصل اول: رئوس مطالب در معماری و سازماندهی کامپیوترمعماری کامپیوتری به چه معناست؟معماری کامپیوترمعماری (از دیدگاه معمار)پیاده سازیسازماندهی: منظر سطح بالاسیستم حافظهساختار گذرگاه (bus)طراحی داخلی CPUسخت افزارطراحی منطقیتکنولوژی بسته بندی(packaging)معماری مجموعه دستورالعملمراحل در سازماندهی کامپیوترمفهوم ماشین های چندسطحی مفاهیم ماشین مجازیانضباط در معماریتصویر بزرگعوامل در معماری کامپیوترمجموعه دستورالعمل ها یک محیط بحرانیمهندسی و معماری کامپیوتر کجاست؟تشریح: پنج جزء ترکیب شده کامپیوترتکنولوژی کامپیوتر: تغییری مهیجگرایش تکنولوژی: پیچیدگی ریزپردازندهIntel 486™ DX CPUPentium® Processor Pentium® III Processor (Coppermine)Intel® Itanium® ProcessorCache Size Becoming Larger and Largerیک بازبینی از جریان طراحی پردازندهچگونه یک CPU طراحی می شودطراحی معماری مجموعه دستورالعمل (ISA design)طراحی در سطح وظایف (function-level) RTL designطراحی در سطح اجزاء ترکیب دهندهطراحی gate-level/switch-levelطراحی در سطح مدارروش کلاسیک طراحی مرحله ای معماری مجموعه دستورالعمل:انتخاب یک الگوی ساخت Aتعریف A برای تطبیق با کارایی مورد تقاضای جدید و تکنولوژی جدیدارزیابی (شبیه سازی معماری مجموعه دستورالعمل)تکرار تا کسب رضایتکل استراتژی شبیه سازیشبیه ساز در سطح دستورالعمل (ISA)شبیه سازی در سطح سیستمدر سطح RTLدر سطح سوئیچ همراه با تاخیرهاشبیه سازی در سطح مدارکارایی شبیه سازهاکارایی دستورالعمل بر چرخه (IPC)فصل دوم: معماری مجموعه دستورالعمل هامراحل اجرای یک دستورالعملچه چیزی در یک ISA (معماری مجموعه دستورالعمل) مشخص می شود؟یک ISA ساده: حافظه به حافظهمدل حافظهترجمه کد سادهاستفاده از یک مکان موقتیمشکلات در معماری حافظه به حافظهماشین های مبتنی بر انباشت گر (Accumulator)ماشین مبتنی بر انباشت گر که  A=(B+C)*(D+E) را انجام می دهدضعف ماشین های مبتنی بر انباشت گرماشین های مبتنی بر انباشت گر هنوز در کامپیوترهای اولیه معمول بودندپیشنهادات برای ماشین های مبتنی بر انباشتگرماشین های مبتنی بر پشتهمعماری مجموعه دستورالعمل ماشین های مبتنی بر پشتهماشین مبتنی بر پشته که  A=(B+C)*(D+E) را انجام می دهدماشین مبتنی بر پشتهکاربرد ماشین های مبتنی برپشتهماشین های مبتنی بر ثباتثبات های عام منظوره_خاص منظورهثبات های خاص منظوره     The  z_80 cpu    ثبات عام منظوره ماشین های (GPR)ماشین GPR A=(B+C)*(D+E) را انجام می دهداندازه های داده های متفاوت حافظهMIPS Byte-Order (“Endianness”)Big-Endian vs. Little-Endianروش های آدرس دهیروش های آدرس دهی سادهروش های آدرس دهی غیر مستقیمروش های آدرس دهی پیشرفتهروش های آدرس دهی منتخببسامد روش های آدرس دهیروش های آدرس دهی داده های تجربیچه طور ما نمایش دادن دستورالعمل ها را انجام می دهیم؟دستورالعمل های با طول متغیردستورالعمل های با طول ثابتبار گذاری اعداد صحیح کوچکThe RISC ApproachمعیارهایRISC[COL WELL 85]عمل تک چرخه ایماشین Load_Storeکنترل سخت افزاریرابطه دستور العمل های کم و روشهای آدرس دهیدستورالعمل های با قالب ثابتتلاش بیشتر در زمان کامپایلثبات هاقراردادهای ثبات استانداردقراردادهای ثباتی در MIPSعملیات MIPSبارگذاری/ذخیرهعملیات ALUانشعاب ها/ پرش هاقالب های دستورالعمل MIPSفیلدها در دستورالعمل های MIPS:op: مشخصات عمل: بیان اینکه کدام قالب استفاده شودrs: اولین ثبات منبعrt: دومین ثبات منبعrd: ثبات مقصدfunct: جزئیات اضافی opcodeaddress: ثابت فوری و تغییرمکان یافته و یا انشعابماشین نمایش دستورالعمل های MIPSعملوندهایALUنمایش ماشینیضرب و تقسیم صحیح در MIPSدستورالعملهای انتقال داده هاAn Exampleانشعاب هاطبقه بندی انشعاب هاIf  Then  Else در MIPS بررسی انشعاب هاانواع انشعاب درMIPSدستورالعمل های انشعابمولد اهداف انشعاب در MIPSبدنه سوئیچ در MIPSسوئیچ کامپایل شده برای MIPSکامپایل کردن دستورات کنترلی دیگرپشتیبانی دستورالعمل های فراخونی پردازهروش آدرس دهی MIPS های دیگرMIPS عملوندهایMIPS اسمبلی زبانMIPS ماشین زبانفراخوانی تابع درMIPSمشکلات فراخوانی تابع هافراخوانی پردازه:مکان پارامترهاکنترل انتقالذخیره سازی Acquireانجام دادن کارمکان بازگشت نتایجبازگشت کنترل بر گشتی به فراخوانقراردادهای ثبات استانداردپارامترهای میانیثبات های ذخیره سازیاعلام یک تابع در MIPSفصل سوم: نمایش اعداد و محاسباتی کامپیوترنمایش عددی:صحیح بدون علامتصحیح بدون علامت (مبنای اولیه سیستم اعداد)صحیح بدون علامت (BCD: binary coded decimal)صحیح با علامت (علامت مقدار)بیت ها و اعدادمکمل 2صحیح با علامت (مکمل دو)گنجاندن اعداد کوچکتر در بیت های بیشترجمع و تفریق سرریزیکشف سرریزیکار CPU در برابر سرریزی چیست؟دستورالعمل هاطراحی پردازش مسئله: طراحی واحد محاسبه و منطقطراحی: روش تقسیم و غلبه محیط ALU (ALU Interface)طراحی: کاهش مسئله به یک مسئله ساده ترطراحی با بلاک دیاگرام سطح پایین تربلاک ALU یک بیتی تمام جمع کننده Full Adderجدول درستی تمام جمع کنندهطراحی تمام جمع کننده ALU یک بیتیALU یک بیتی برای MSBواحدهای محاسبه منطق (ALU) بزرگترمحاسبه تعداد گیت ها تاخیر گیت هاجمع کننده کری موج دارCarry Lookahead Adder (CLA)معادله منطقی کریCarry Lookahead Logicتعدیل کردن واحد محاسبه ومنطق یک بیتیتعیین زمان CLA  4 بیتیواحد محاسبه و منطق 16 بیتی. ورژن1واحد محاسبه و منطق 16 بیتی. ورژن2CLA   4 بیتی ضرب و تقسیم صحیحضرب صحیح بدون علامتاین چگونه کار می کند؟محاسبات ساده ریاضیسخت افزار ضرب ورژن1الگوریتم ضرب ورژن1 نظارت بر روی ورژن1 ضربسخت افزار ضرب ورژن2 چه چیزی روی می دهد؟مشاهدات ورژن2 ضربسخت افزار ضرب ورژن2الگوریتم ضرب ورژن3مشاهدات ورژن3 ضربالگوریتم بوتضرب علامت دارالگوریتم های سریع تر یا عمل ضربتقسیم :مداد و کاغذسخت افزار تقسیم ورژن1الگوریتم تقسیم ورژن 1مشاهدات تقسیم ورژن1سخت افزار تقسیم ورژن 2الگوریتم تقسیم ورژن 2مشاهدات تقسیم ورژن2سخت افزار تقسیم ورژن 2الگوریتم تقسیم ورژن 3مشاهدات تقسیم ورژن3فصل چهارم: سنجش کارايیاغلب چه کسی CPUها را ارتقا می دهدبرای خرید یک ماشین جدید چگونه تصمیم می گیرید؟کارایی و هزینه از نظر مشتری/CPU:از لحاظ خریدمعین کردن یک مجموعه از ماشین ها که دارای بهترین کاراییکمترین هزینهبهترین کارایی/ هزینه از لحاظ طراحیمواجه با انتخاب طراحی است که دارایبهترین بهبود کارایی کمترین هزینهبهترین کارایی/ هزینهنیاز هر دوپایه ای برای مقایسهمعیاری برای ارزیابیهدف ما فهماندن مفهوم هزینه و کارایی از انتخاب های معماری است.دو تصور از کاراییتعاریف کاراییدرک کاراییتعریف زمانساعت کامپیوتر معیارهای پایه ارزیابیمقایسه معیارهای ماشین هازمان اجراتوان عملیاتیزمان CPUMIPS: مخفف میلیونها دستورالعمل در ثانیهMFLOPS: میلیون ها عمل ممیز شناور در هر ثانیهمقایسه مجموعه برنامه های استفاده شده در ماشین هامفهوم محاسباتیمفهوم محاسباتی سنگینBenchmarksچه تعداد چرخه برای یک برنامه نیاز است؟تعداد چرخه های متفاوت برای دستورالعمل های متفاوتاکنون که ما با مفهوم چرخه آشنا شدیممحاسبه زمان CPUمثالی از محاسبه زمان CPUفاکتورهای موثر در کارایی CPUفاکتورهای موثر در کارایی CPUمحاسبه CPIمسائل با میانگین حسابیخلاصه ای از کاراییآزمون های کارایی کامپیوترانواع آزمون های کاراییموسسه ارزیابی کارایی سیستمدیگر آزمون های کارایی SPECمثال هایی از آزمون های کارایی SPEC95عوامل ضعیف ارزیابی کاراییبالا بردن میزان تسریع به صورت زیر تعریف می شودتخمین بهبود کاراییCPIبه عنوان یک ابزار تحلیلگر برای راهنمای طراحیدستورالعمل PEER: قانون آمدالاتصال انرژی: فیزیک های بنیادی خلاصه ای از ارزیابی کاراییفصل پنجم: روش های پیاده سازی معماری پردازشگریک تصویر بزرگ: ما الان کجا هستیم؟یک شمای اصلی:چشم انداز کاراییچه طور یک پردازشگر طراحی می شود:مرحله به مرحله: تجزیه وتحلیل مجموعه دستورالعمل=>پیش نیازهای مسیر دادهانتخاب کردن مجموعه ای از بخشهایی از مسیر داده و بنیاد نهادن روش های ساعت زنیطراحی مسیر داده با در نظر گرفتن پیش نیازهاطراحی کنترل منطقییادآوری: قالب های دستورالعمل های MIPSثبات منطقی انتقال (RTL)مرحله 1: تعیین پیش نیازهای مجموعه دستورالعملحافظهدستورالعمل و داده هاثبات ها (32 x 32)خواندن rsخواندن rtنوشتن rtیاrdPC شمارنده برنامهگسترش دهنده (گسترش علامت یا گسترش صفر)جمع و تفریق یا مقدار فوری گسترده شدهAdd 4 or shifted extended immediate to PCمرحله 2: اجزاء مسیر دادهمرحله 3:پیش نیازهای ثبات انتقال-> طراحی مسیر دادهواکشی دستورالعملکدبرداری دستورالعمل ها و خواندن عملوندهامحاسبه کردن عملبازنویسی نتیجهالف 3: مقدمه واحد واکشی دستورالعملعملیات متداولRTLواکشی دستورالعمل: mem[PC]جدید کردن شمارنده برنامه:کد پشت سرهم:: PC <- PC + 4 انشعاب و پرش: PC <- “something else”ب3: جمع و تفریقپ3: عمل منطقی بلافاصلهت3: عمل بارکردنث3: عمل ذخیره سازیج3: دستورالعمل انشعابمسیر داده برای عمل انشعابقرار دادن همه اینها با هم: یک مسیر داده تک چرخه ایمفهوم سیگنال های کنترلیمفهوم سیگنال های کنترلیواحد واکشی دستورالعمل در ابتدای جمعمسیر داده تک چرخه ای در طول عمل جمع و تفریقواحد واکشی دستورالعمل در انتهای جمعOR مسیر داده تک چرخه ای در طول عمل بلافاصلهمسیر داده تک چرخه ای در طول بارکردنمسیر داده تک چرخه ای در طول عمل ذخیره سازیمسیر داده تک چرخه ای در طول عمل انشعابواحد واکشی دستورالعمل در انتهای انشعابمرحله 4:مسیر داده  داده شده :RTL->CONTROLکنترل ALUطراحی کنترل ALUچهره قالب دستورالعمل های MIPSطراحی واحد کنترل برای اجرای دستورالعمل تک چرخه ایطراحی واحد کنترلجدول درستی  برای نوشتن ثباتیPLA روش های کنترل اصلیپیاده سازی یک دستورالعمل چند چرخه ایتوضیحاتی از پیاده سازی تک چرخه ایچه چیزی باعث مشکل می شود زمانی کهCPI=1پردازشگر است کاهش زمان چرخهمحدودیت های بنیادی زمان چرخهتقسیم بندی CPI=1 مسیردادهمثال مسیر داده چند چرخه ایخصوصیاتR-type دستورالعمل های (add, sub, . . .)دستورالعمل های فوری منطقیدستورالعمل بارکردندستورالعمل ذخیره کردندستورالعمل انشعابمسیر داده چند چرخه ای (Figure 5.26, p.327)مسیر داده چند چرخه ای به همراه نمایش خطوط کنترلیطرح ساعت زنیمراحل پایه محاسبه دستورالعملکنترل برای PC بعدیPC بعدی تعیین می شود به وسیلهیک سیگنال کنترلی 2 بیتی برای بالاروش های طراحی کنترل برای اجرای دستورات چند چرخه ایمبنا قرار دادن ماشین با حالات محدودمبنا قرار دادن Microprogramming    ساختار FSMکنترل اختصاصی برای چند چرخه ایتخصیص حالاتاجرای دستگاه کنترل ماشین حالت متناهیتعادل منطقی برای خروجی های سیگنال کنترلیتعادل منطقی برای خروجی های حالت بعدیتفسیر دستورالعملMacroواکشی برنامه میکرودستورالعمل ارجاع به حافظه برنامه میکروR-type برنامه میکروانشعاب برنامه میکروپرش برنامه میکروهمه میکرو کدفصل ششم: خط لوله ای کردن و معماری خط لوله ای شدهخط لوله ایمفاهیم پایه خط لوله ای خط لوله ای کردن، معمول استشستن ترتیبیشستن خط لوله ای شدهدروس خط لوله ای کردنمفهوم پایهخط لوله ای کردن به عنوان یک تکنیک معماریمحدودیت های کارایی در یک خط لولهروی هم اندازی (Overlap) در برابر خط لوله ایخط لوله پویا و ایستایک تابع واحدلوله- چند تابع لولهMIPS خط لوله:مراحل خط لوله:واکشیID (کد برداری+ واکشی ثبات ها)محاسبات دستیابی به حافظهباز نویسینمایش منقوش خط لولهتک چرخه ای- چند چرخه ای- خط لوله ای  چرا خط لوله؟ برای اینکه منابع را در اینجا داریم!آیا خط لوله می تواند برای ما مشکل ایجاد کند؟حافظه تک  یک هزارد ساختاری استهزاردهای ساختاری کارایی را محدود می کندراه حل های هزارد کنترلیهزاردهای داده ای روی r1راه حل هزارد داده ایForwarding (یاگذشتن): در مورد بار کردن چی؟طراحی یک مسیر داده خط لوله ای شدهخط لوله ای کردن دستورالعمل بارکردن4 مرحله برای R-type:واکشی:واکشی دستورالعملواکشی دستورالعمل از حافظه دستورالعملجدید  کردنPC Reg/Dec: واکشی ثبات ها و کد برداری دسترالعمل ها Exec :عمل کردن ALU بر روی 2 تا ثبات عملوند Wr  باز نویسی خروجی ALUبر روی بانک ثباتیخط لوله ای کردن دستورالعمل های  R-typeوLoadراه حل اول: وارد کردن“حباب“در خط لولهراه حل دوم: تأخیر نوشتن R-typeبه وسیله یک چرخهمسیر داده تک چرخه اینسخه خط لوله ای شده مسیر دادهIF: اولین مرحله لوله دستورالعمل بارکردنID: دومین مرحله لوله دستورالعمل بارکردن EX: سومین مرحله لوله دستورالعمل بارکردن MEM: چهارمین مرحله لوله دستورالعمل بارکردن WB: پنجمین مرحله لوله دستورالعمل بارکردنIF: اولین مرحله لوله دستورالعمل R-typeID: دومین مرحله لوله دستورالعمل R-typeEX: سومین مرحله لوله دستورالعمل R-typeMEM: چهارمین مرحله لوله دستورالعمل R-typeWB: پنجمین مرحله لوله دستورالعمل R-typeیک مثال برای روشن شدن خط لوله خلاصه: خط لوله ای کردنکنترل مسیر داده خط لوله ای شدهمسیر داده خط لوله ای شده با سیگنال های کنترلیفراخوانی: بیت های کنترلی ALUمقادیر خطوط کنترلی برای 3 مرحله آخر خط لولهمسیر داده خط لوله ای شده با سیگنال های کنترلییک مثال برای روشن شدن مسئله کنترل خط لولههزارده ای داده ایکشف هزارده ای داده ای و ارسال(forwading)خلاصه ای از وضعیت های هزارد داده ایمسیر داده خط لوله ای شده با ارسال(Forwarding)هزاردهای داده ای و  توقفکشف هزارد مسیر داده خط لوله ای شده با (Forwarding) ارسال و واحد کشف هزاردiهزاردهای انشعابمسیر داده برای انشعاب (شامل HW خالى کردن قسمتى از حافظه خط لوله)فصل هفتم: طراحی سیستم حافظهسلسله مراتب حافظه  مشخصات برنامه ها و سازماندهی حافظهتجزیه و تحلیل Ram در برابر دستیابی ترتیبیدر مقایسه کارایی برهزینه و تکنولوژیهمجواری در الگوهای دسترسی به حافظه  سلسله مراتب در طراحی حافظه حافظه نهانحافظه مجازیحافظه با دستیابی تصادفیکارایی حافظهچگونه می توان کارایی سیستم حافظه را بهبود بخشیدحافظه نهانقانون مور- یک فرصت از دست رفتهنهفتگی در یک سیستم واحدهمجواری مراجعمکانهایی با احتما ل  دستیابی بالا (زمان کوتاه)همجواری PC قاب پشته (محلی( نزدیک زیر روال ها داده های فعالهمجواریهمجواری موقتیهمجواری مکانیمقدمه ای بر طراحی cacheCache (حافظه نهان)فاکتورهای کلیدی در تصمیم طراحی برای Cache و VM (حافظه مجازی)فن آوری در1990sفنآوری در 2000sCacheدرسلسله مراتب حافظهچهار سوأل برای دسته بندی سلسله مراتب حافظهنسبت برخورد(یا موءفقیت)حساسیت کاراییw.r.th (hit ratio)اصطلاحات بنیادیسازمان دهی cacheپیوستگی کاملنگاشت مستقیمقرار گیری پیوستهجمع تمام بیت ها در cacheبه روز کردن حافظه اصلی/خط و مشي واکشیچه طور خواندن/نوشتن رابه کار ببریم چه موقع write through بهتر است؟Write-back vs. Write-through:سرعت (باز نویسی  سریع است)Traffic ( در حالت عمومی،باز کپی بهتر است)ساز گاری (cache (write-through بهتر استمنطقی (copy-backبسیار کامل است)Buffering (4 برای write-throughبهترین است)قابلیت اطمینان (write-through بهتر است) برای این که حافظه اصلی قابلیت شناسایی خطا را دارد

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
معماری کامپیوتر معماری کامپیوتر موریس مانو pdf معماری کامپیوتر پترسون معماری کامپیوتر موریس مانو تحقیق معماری کامپیوتر مقاله معماری کامپیوتر پاورپوینت معماری کامپیوتر پایان نامه معماری کامپیوتر اصول معماری کامپیوتر آشنایی با معماری کامپیوتر

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان گچساران (واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد)

  استان کهگیلویه و بویراحمد,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان گچساران,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان گچساران (واقع در…

 • پاورپوینت واریس، علت و درمان آن

  پاورپوینت واریس، علت و درمان آن رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت با موضوع واریس، علت و درمان آن،در قالب pptx و در 60 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:واریس چیست؟علل بروز واریس چیست؟انواع واریسعلائم واریسروش‌های درمان واریس چیست؟۹ راه مقابله و…

 • نقشه ی زمین شناسی شهرستان آستارا

  استان,شیپ فایل زمین شناسی شهرستان آستارا,شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان آمل,شیپ فایل سازندهای شهرستان آستارا,شیپ فایل لیتولوژی شهرستان آستارا,نقشه زمین شناسی شهرستان آستارا,نقشه لیتولوژی شهرستان آستارا,نقشه ی سازند های شهرستان آستارا دانلود نقشه ی زمین شناسی شهرستان آستارا دانلود…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کوثر (واقع در استان اردبیل)

  استان اردبیل,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کوثر,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کوثر (واقع در استان اردبیل)…

 • جهانی شدن تئوری های اجتماعی و فرهنگ جهانی

  جهانی شدن,فرهنگ و جامعه شناسی,مغنی جهانی شدن دانلود جهانی شدن تئوری های اجتماعی و فرهنگ جهانی دانلود فایل فهرست مطالب : معنی جهانی شدن جهان بودگی جهان بودگی و فرهنگ جهانی عطف نظر به سوی فرهنگ فرهنگ و جامعه شناسی…

 • مجموعه آموزشی پرورش بز سانن به همراه طرح توجیهی و بانک تصاویر

  pdf,پاورپوینت بز سانن,پرورش بز سانن,طرح توجیهی پرورش بز سانن,طرح توجیهی پرورش بز های اصلاح نژاد شده,فیلم آموزشی بز سانن,کتاب بز سانن,مقاله بز سانن مجموعه آموزشی پرورش بز سانن به همراه طرح توجیهی و بانک تصاویر رفتن به سایت اصلی مجموعه…

 • پاورپوینت مروری بر کنترلرهای فازی و کاربردهای آن در Robotics

  بررسی اجمالی کنترلرهای فازی,بررسی چند نمونه از کاربرد کنترلهای فازی در Robotics,پاورپوینت مروری بر کنترلرهای فازی و کاربردهای آن در Robotics,تاریخچه منطق فازی,کنترلرهای خود سازمان ده فازی,کنترلرهای ساده فازی پاورپوینت مروری بر کنترلرهای فازی و کاربردهای آن در Robotics رفتن…

 • نقشه زمین شناسی شهرستان صحنه

  استان کرمانشا,شیپ فایل زمین شناسی شهرستان صحنه,شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان صدوق,شیپ فایل سازندهای شهرستان صحنه,شیپ فایل لیتولوژی شهرستان صحنه,نقشه زمین شناسی شهرستان صحنه,نقشه لیتولوژی شهرستان صحنه,نقشه ی سازند های شهرستان صحنه دانلود نقشه زمین شناسی شهرستان صحنه دانلود…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی استان خراسان جنوبی

  شیپ فایل محدوده سیاسی استان خراسان جنوبی,لایه GIS محدوده سیاسی استان خراسان جنوبی,محدوده سیاسی استان خراسان جنوبی,مرز استان خراسان جنوبی,مرز استان های کشور دانلود شیپ فایل محدوده سیاسی استان خراسان جنوبی دانلود فایل   من می خواهم این فایل را…

 • پاورپوینت پروتکل SSL

  پاورپوینت پروتکل SSL پروتکل ssl tls رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع پروتکل SSL،در قالب ppt و در 33 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مشکلات عمده در زمینه تبادل اطلاعات در شبکهرمزنگاری متقارنرمزنگاری نامتقارنمعرفی و تاریخچهمعماری SSLعملکرد SSL(Server Authenticate Only)Referencesو…

 • پاورپوینت سازمان ها: سیستم های عقلایی، طبیعی و باز

  اثرات منفی سازمان ها,ارکان سازمان,دلایل اهمیت سازمان ها,دیدگاه سیستم طبیعی,ساختار ارگانیک,ساختار عقلایی,سازمان ها به عنوان سیستم های عقلایی,سطوح نظریات سازمانی,سیستم های باز در سازمان,سیستم های عقلایی,وجوه اشتراک سازمان ها دانلود پاورپوینت سازمان ها: سیستم های عقلایی، طبیعی و باز دانلود…

 • جزوه تکنیک های پاسخ گویی بدون حل تست

  جزوه تکنیک های پاسخ گویی بدون حل تست رفتن به سايت اصلي دانلود جزوه فایل تکنیک های پاسخگویی بدون حل تست،در قالب pdf و در 7 صفحه.قسمتی از ابتدای متن:حضور NLP  و روان شناسی در طراحی تست:عموماً به دلیل عدم…

 • تحقیق استفاده از مدل احتمالاتي Extended Kalman Filter در موقعيت يابي ربات ها

  پروژه موقعيت يابي ربات ها,تحقیق مدل احتمالاتي Extended Kalman Filter,تحقیق موقعيت يابي ربات ها,مدل احتمالاتي Extended Kalman Filter,مقاله مدل احتمالاتي Extended Kalman Filter,مقاله موقعيت يابي ربات ها,موقعيت يابي ربات ها دانلود تحقیق استفاده از مدل احتمالاتي Extended Kalman Filter در…

 • تحقیق تاثیر رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان بر کیفیت خدمات

  بانک پاسارگاد,رفتار شهروندی سازمانی,کیفیت خدمات تحقیق تاثیر رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان بر کیفیت خدمات رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع تاثیر رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان بر کیفیت خدمات،در قالب word و در 34 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:با…

 • تحقیق طراحي واحد ترموسيفون برج تقطير در خلاء واحد توليد فورفوران

  تحقیق طراحي واحد ترموسيفون برج تقطير درخلاء واحد توليد فورفوران,دانلود طراحي واحد ترموسيفون برج تقطير درخلاء واحد توليد فور,طراحي واحد ترموسيفون برج تقطير درخلاء واحد توليد فورفوران,مقاله طراحي واحد ترموسيفون برج تقطير درخلاء واحد توليد فورفوران تحقیق طراحي واحد ترموسيفون…

 • پاورپوینت درنگی در اشعار قیصر امین پور

  این سه حرف ساده ی میان تهی,پاورپوینت درنگی در اشعار قیصر امین پور,شطح (هذیانهای زیبا),شعر آغازین (روز ناگزیر),معرفی شاعر و کتابهای او,ویژگیهای ادبی پاورپوینت درنگی در اشعار قیصر امین پور رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:عنوان: پاورپوینت درنگی در اشعار…

 • پاورپوینت تاثیر زلزله بر سدهای خاکی

  تاثیر زلزله,سد خاکی,سد سازی,عمران,مهندسی زلزله پاورپوینت تاثیر زلزله بر سدهای خاکی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع  تاثیر زلزله بر سدهای خاکی،در قالب ppt و در 70 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:چکیدهبررسی رفتار تعدادی از سد خاکی و پاره سنگی…

 • تحقیق آبیاری قطره ای

  تحقیق آبیاری قطره ای آبیاری قطره ای رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق آبیاری قطره ای،در قالب word قابل ویرایش و در 42 صفحه.توضیحات:آبیاری قطره ای سیستم آبیاری قطره ای عبارت است از شبکة وسیعی از لوله های معمولاً باریک که…

 • گزارش کارآموزی نرم افزار و سخت افزار کامپیوتر

  (سخت,افزار),کارآموزی,کامپیوتر,گزارش,نرم گزارش کارآموزی نرم افزار و سخت افزار کامپیوتر رفتن به سایت اصلی دانلود گزارش کارآموزی با موضوع نرم افزار و سخت افزار کامپیوتر،در قالب word و در 75 صفحه، قابل ویرایش، شامل:قسمت هاي اصلي رايانه ورودي ها و خروجي ها انواع پورت…

 • پلان ترمینال زاینده رود اصفهان به همراه نقشه لوله کشی آب و نقشه سیستم گرمایش و لوله کشی مربوطه

  پلان ترمینال اصفهان,پلان ترمینال زاینده رود اصفهان,دانلود پلان ترمینال ا,دانلود پلان ترمینال زاینده رود,دانلود پلان ترمینال زاینده رود اصفهان,فایل اتوکد پلان ترمینال زاینده رود اصفهان,فایل پلان ترمینال زاینده رود اصفهان,نقشه ترمینال زاینده رود اصفهان دانلود پلان ترمینال زاینده رود اصفهان…

 • پاورپوینت روستای منیخ

  پروژه آماده روستا,پروژه درس روستا,پروژه رایگان روستا,پروژه رایگان معماری روستا,پروژه روستا,پروژه روستا 1,پروژه روستا 2,پروژه روستا 2 معماری,پروژه معماری روستا,دانلود پروژه آماده روستا,دانلود پروژه رایگ,دانلود پروژه روستا,نمونه پروژه روستا دانلود پاورپوینت روستای منیخ دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع روستای…

 • تحقیق حسابداري اموال، ماشين آلات و تجهیزات

  پاورپوینت حسابداري اموال,تحقیق حسابداري اموال,تحقیق حسابداري تجهیزات,تحقیق حسابداري ماشين آلات,حسابداري اموال,حسابداري تجهیزات,حسابداري ماشين آلات,مقاله حسابداري اموال,مقاله حسابداري تجهیزات,مقاله حسابداري ماشين آلات تحقیق حسابداري اموال، ماشين آلات و تجهیزات رفتن به سایت اصلی بخشی از متن اصلی تحقیق: داراييهايي كه در…

 • پاورپوینت خلاصه کتاب زبان تخصصی1 مدیریت بازرگانی و دولتی تالیف شهربانو ثمر بخش تهرانی

  پاورپوینت خلاصه کتاب زبان تخصصی1 مدیریت بازرگانی و دولتی تالیف شهربانو ثمر بخش تهرانی کتاب زبان تخصصی1 مدیریت بازرگانی و دولتی شهربانو ثمر بخش تهرانی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب زبان تخصصی1 مدیریت بازرگانی و دولتی تالیف…

 • پژوهش مسأله بازی و بازی درمانی وپرخاشگری

  پژوهش مسأله بازی و بازی درمانی وپرخاشگری رفتن به سايت اصلي توضیحات:دانلود پژوهش با موضوع مسأله بازی و بازی درمانی وپرخاشگری،در قالب doc و در 37 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن:به هر فعالیت خود بخود و یا سازمان یافته ای…

 • تحقیق معماری بیمارستان 100 تختخوابی سه بعدی طرح 4

  تحقیق معماری بیمارستان 100 تختخوابی سه بعدی طرح 4 رفتن به سايت اصلي دانلود تحقیق آماده بیمارستان 100 تختخوابی سه بعدی طرح 4 به صورت کامل،شامل اطلاعات زیر:نقشه ها در یک فایل dwg،سه بعدی خارجی اسکچاپی،یک شیت بسیار زیبا با…

 • گزارش امکان سنجی مقدماتی ریخته گری فولاد

  گزارش امکان سنجی مقدماتی ریخته گری فولاد رفتن به سايت اصلي دانلود گزارش امکان سنجی مقدماتی با موضوع ریخته گری فولاد،در قالب pdf و در 48 صفحه، شامل:مقدمه و خلاصه ای از طرحفهرست مطالبجداول و محاسبات مربوطهموضوع و معرفی طرحهزینه…

 • دوره آموزشی مدیریت و کنترل پروژه

  پاورپوینت دوره آموزشی کنترل پروژه,پاورپوینت دوره آموزشی مدیریت پروژه,جزوه دوره آموزشی کنترل پروژه,جزوه دوره آموزشی مدیریت پروژه,دانلود دوره آموزشی کنترل پروژه,دانلود دوره آموزشی مدیریت پروژه,دوره آموزشی کنترل پروژه,دوره آموزشی مدیریت پروژه دانلود دوره آموزشی مدیریت و کنترل پروژه دانلود فایل…

 • تحقیق چشم‌ انداز اقتصادی ایران

  تحقیق چشم‌ انداز اقتصادی ایران چشم‌انداز اقتصادی ایران رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق چشم‌ انداز اقتصادی ایرانقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 13بخشی از متن تحقیق:چکیده: به هرحال آن چه که در شبکه کنونی اقتصادی کشور هست…

 • تحقیق آلیاژهای مس برلیوم

  alloy,آلیاژ,آلیاژهای مس برلیوم,برلیم,برلیوم دانلود تحقیق آلیاژهای مس برلیوم دانلود فایل در این پاورپوینت آلیاژهای مس برلیوم مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته استدر زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این تحقیق دریافت میکنید اشاره شده است :Cu…

 • تحقیق عملیات انتقال جرم موسوم به جذب گاز و بازیابی یا دفع

  تحقیق عملیات انتقال جرم موسوم به جذب گاز و بازیابی یا دفع عملیات انتقال جرم موسوم به جذب گاز و بازیابی یا دفع رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع عملیات انتقال جرم موسوم به جذب گاز و بازیابی یا…

 • تحقیق برق خودرو

  آلترناتور,آلترناتور ماشین,برق خودرو,برق ماشین,تحقیق آلترناتور,تحقیق آلترناتور ماشین,تحقیق برق خودرو,تحقیق برق ماشین,تحقیق دینام,تحقیق دینام ماشین,دانلود تحقیق آلترناتور,دانلود تحقیق برق خودرو,دانلود تحقیق دینام,دینام,دینام ماشین دانلود تحقیق برق خودرو دانلود فایل دانلودتحقیق با موضوع برق خودرو،در قالب word و در 43 صفحه، قابل ویرایش،…

 • پاورپوینت نهاد و نهادگرایی

  بستر تاریخی تئوری نهادی,پاورپوینت نهادگرایی,پایان نامه نه,تحقیق نهادگرایی,فرآیند تحول نظریه نهادی,کارکرد نهادها,مقاله نهادگرایی,نهاد و نهادگرایی,نهادگرایی,نهادگرایی جدید,نهادگرایی در اقتصاد,نهادگرایی لیبرال,نهادهای اجتماعی,نهادینه شدن,ویژگیهای نهادها دانلود پاورپوینت نهاد و نهادگرایی دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع نهاد و نهادگرایی،در قالب ppt و در…

 • تحقیق بررسی چگونگی تشکیل زمین

  پایان نامه,پروژه چگونگی تشکیل زمین,پروژه در مورد چگونگی تشکیل زمین,تحقیق در مورد چگونگی تشکیل زمین,چگونگی تشکیل زمین,دانلود تحقیق چگونگی تشکیل زمین,دانلود رایگان تحقیق چگونگی تشکیل زمین,مقاله چگونگی تشکیل زمین,مقاله در مورد چگونگی تشکیل زمین تحقیق بررسی چگونگی تشکیل زمین رفتن…

 • نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) استان اردبیل

  لایه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه رستری DEM,نقشه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان اردبيل دانلود نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) استان اردبیل دانلود فایل نقشه مدل رقومی ارتفاعی یا DEM، نوعی لایه رستری است که پیکسل های آن حاوی بعد…

 • پاورپوینت خلاصه کتاب مديريت پوياي سازمان تالیف دكتر ناصر فقهي فرهمند

  پاورپوینت خلاصه کتاب مديريت پوياي سازمان تالیف دكتر ناصر فقهي فرهمند مديريت پوياي سازمان رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت خلاصه کتاب مديريت پوياي سازمان تالیف دكتر ناصر فقهي فرهمندقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 133قابل ویرایشبخشی از پاورپوینت:هدفهدف دراين درس آشنائي…