پاورپوینت کتاب حقوق بازرگاني دكتر ارسلان ثابت سعيدي

خلاصه کتاب حقوق بازرگاني دكتر ارسلان ثابت سعيدي,دانلود کتاب حقوق بازرگاني تالیف دكتر ارسلان ثابت سعيدي,دانلود کتاب حقوق بازرگاني دكتر ارسلان ثابت سعيدي,کتاب حقوق بازرگاني دكتر ارسلان ثابت سعيدي,کتاب حقوق تجارت دكتر ارسلان ثابت سعيدي
دانلود پاورپوینت کتاب حقوق بازرگاني دكتر ارسلان ثابت سعيدي

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت کتاب حقوق بازرگاني دكتر ارسلان ثابت سعيدي،در قالب ppt و در 284 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:کلیات:فصل اول: تعريف حقوقمعني حقوقفصل دوم: تقسيمات حقوق (حقوق خارجي)، (حقوق داخلي)  حقوق خارجي حقوق داخليحقوق عمومي حقوق خصوصيحقوق اساسيحقوق كيفريحقوق اداريآيين دادرسي كيفريحقوق خصوصيفصل سوم ـ سازمان قضايي :وظايف قوه قضاييهتشكيلات قوه قضائيه:دادگاههاي عمومي دادگاههاي اختصاصي دادگاههاي عالي ديوان عدالت اداريفصل چهارم ـ منابع حقوق تجارت :متون قانوني رويه قضايي عرف و عادت عقيده علماي حقوق فصل پنجم تاريخ مختصر حقوق تجارت :دوره قديم دوره قرون وسطي دوره جديد فصل ششم ـ تاريخچه حقوق تجارت در ايرانباب اول: تاجر و معاملات تجارتيتعريف تاجر معاملات تجارتيبخش اول: انواع معاملات تجارتيفصل اول- معاملات تجارتي ذاتيفصل دوم- معاملات تجارتي تبعيماده 3 قانون تجارت مقرر مي داردبخش دوم- تكاليف و وظايف تجارفصل اول- دفاتر تجارتي انواع دفاتر تجارتيدفتر روزنامه دفتر كل دفتر دارايي دفتر كپيهثبت دفاتر تجارتي اعتبار دفاتر تجارتيعليه تاجربه نفع تاجر الزام تجار به ارائه دفاتر به دادگاه و آثار آن الزام به ارائه ضمانت اجراي عدم ارائه موانع ارائه دفاتر فصل دوم ـ دفتر ثبت تجارتيفايده دفتر ثبت تجارتي الزام تجار به ثبت در دفتر ثبت تجارتي بخش سوم- حقوق مالي تجارتيفصل اول- حق سرقفليفصل دوم- نام تجارتيثبت نام تجارتي شرايط ثبت نام تجارتي فصل سوم- علامت تجارتي و صنعتيتعريف علامت تجارتي علائم ممنوعه ثبت علائم اجباري نحوه ثبت علامت تجارتي اعتراض بر ثبت مهلت اعتراض فصل چهارم- اختراعتعريف اختراع اكتشاف فرق عمده اختراع و اكتشاف ابتكار ثبت اختراع آثار ثبت اختراع باب دوم: شركت هاي تجارتيتعريف شركتاشاعه شركت هاي تجارتي شرايط اساسي شركت هاي تجارتي فصل دوم- شخصيت حقوقيتفاوت شخص حقوقي و حقيقي انواع اشخاص حقوقي و نحوه تشكيل آن ها اقامتگاه و تابعيت اشخاص حقوقي شرايط تابعيت شركت ايراني انواع مختلف شركت هاي تجارتيشركت سهامي شركت با مسئوليت محدود شركت تضامني شركت مختلط غيرسهامي شركت مختلط سهامي شركت نسبي شركت تعاوني توليد و مصرف فصل اول- شركت هاي سهاميشركت سهامي انواع شركت هاي سهامي شركت هاي سهامي عامشركت هاي سهامي خاص تشكيل شركت سهامي عام اقدامات مقدماتي انتشار اعلاميه پذيره نويسي مجمع عمومي موسس چگونگي تشكيل مجمع وظايف مجمع عمومي موسس اساسنامه نام شركت مركز اصلي شركت موضوع شركت مدت شركت سرمايه شركت تقسيم سرمايهنحوه پرداخت سرمايه سرمايه احتياطي يا اندوخته قانوني تغييرات سرمايه افزايش سرمايه كاهش سرمايه اول كاهش اجباري كاهش اختياري شرايط كاهش اختياري سرمايه تعريف سهم مشخصات سهم انواع سهم سهم با نام و سهم بي نام انتقال سهم بي نام انتقال سهم با نام سهم عادي و سهم ممتاز فلسفه ايجاد سهام ممتاز تعريف سهم ممتاز تمام تصويب كننده امتياز سهم انتفاعي و سهم مؤسس قيمت سهم تبديل سهام تبديل سهام بي نام به سهام با نام تبديل سهام با نام به بي نام اوراق قرضه مجامع عمومي مجمع عمومي مؤسس مجمع عمومي عادي انتخاب هيئت مديره و بازرسان انتخاب روزنامه كثيرالانتشار مجموع عمومي فوق العاده نحوه تشكيل و اتخاذ تصميم صلاحيت و اختيارات مجمع عمومي فوق العاده علت انتخاب هيئت مديره صلاحيت و شرايط مديران شرايط مثبت شرايط منفي اداره جلسات صورت جلسه هيات مديره اختيارات مديران وظايف مسئوليت مديران مسئوليت حقوقي مسئوليت كيفري مسئوليت انفرادي و اشتراكي مسئوليت انفرادي مسئوليت خاص مديرانممنوعيت هاي مديرانطرف معامله شركت قرار گرفتنمنع دريافت وام ممنوعيت رقابت دريافت مقرري مدير عامل انتخاب مدير عامل شخص حقيقي انتخاب و عزل بازرسان تعداد بازرسان اختيارات و وظايف بازرسان وظايف بازرس متعدد و از جمله به شرح زير استشرايط بازرسانحسن شهرت و عدم محكوميت كيفري موثرحداقل داشتن درجه ليسانس در رشته هاي متناسب با وظايف محوله داشتن حداقل پنج سال تجربه مفيد عدم اشتغال به نمايندگي در مجلس شوراي اسلامي عدم اشتغال به طور موقت در سازمانهاي دولتي انحلال و تصفيه شركت انحلال موارد انحلال به حكم دادگاه تعريف تصفيه تقسيم دارايي خاتمه تصفيه تعريف شركت با مسئوليت محدودتشكيل شركت با مسئوليت محدود سرمايهتعداد مديران انحلال شركتتقسيم سود و زيان تعريف شركت تضامني تشكيل شركت تضامنياداره شركت تضامنينحوه اداره نحوه كلي تقسيم سود و زيان شخصيت شركا در شركت هاي تضامني ورشكستگي شريك تهاتر فسخ شركت تضامنيانحلال شركت هاي تضامنيفصل چهارم- شركت نسبيتعريف شركت نسبي مشخصات اختصاصي شركتهاي نسبي فصل پنجم- شركت هاي مختلطعلت تشكيل شركتهاي مختلط انواع شركت هاي مختلطشركت هاي مختلط غير سهاميشركت هاي مختلط سهاميتعريف شركت هاي غير سهامي حقوق و تعهدات شركاي با مسئوليت محدود شركت مختلط سهامي تشكيل شركت مختلط سهامي حقوق و تعهدات شركاي ضامنحقوق و تعهدات شركاي سهامي انحلال فصل ششم- شركت هاي تعاونيتعريف شركت هاي تعاوني ويژگي هاي شركت هاي تعاوني فصل هفتم- مقررات مختلفهثبت شركتها مراحل مختلف ثبت شركت هامراجع ثبت شركت ها نحوه درخواست تصفيه امور شركت ها باب سوم: اسناد تجارتيبخش اول- برات فصل اول- شرايط برات و آثار آن قبول و نكول آثار حقوقي ظهر‌نويسيمسئوليت در برات مسئوليت تضامني ضمانت از مسئولين براتورشكستگي مسئولين برات حق مراجعه به مديران تصفيه همه ورشكستگان عدم حق مراجعه مديران تصفيه به يكديگر بخش دوم- سفتهبخش سوم- چكتعريف چك چكهاي مشمول قانون چك بي محل مجازات بخش چهارم- اسناد در وجه حاملباب چهارم: قراردادهاي تجارتيتعريف دلالي فصل دوم- وظايف و حقوق دلالحقوق دلال بخش دوم- حق العمل كاري (كميسيون)وظايف حق العمل كاراموري كه حق العمل‌كار بايد از انجام آن ها خودداري كند بخش چهارم- قائم مقام تجارتي و ساير نمايندگان تجارتي تعريف ضمانتباب پنجم: ورشكستگيتعريف ورشكستگي

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
کتاب حقوق بازرگاني دكتر ارسلان ثابت سعيدي دانلود کتاب حقوق بازرگاني دكتر ارسلان ثابت سعيدي کتاب حقوق تجارت دكتر ارسلان ثابت سعيدي دانلود کتاب حقوق بازرگاني تالیف دكتر ارسلان ثابت سعيدي خلاصه کتاب حقوق بازرگاني دكتر ارسلان ثابت سعيدي

 • تحقيق نحوه انتخاب یک مانیتور

  اجزاي مانيتور,انواع مانيتور,تحقيق كامپيوتر,جايگاه مانيتور,دانلود تحقيق,ساختار مانيتور,صفحه نمايش,قسمتهاي مانيتور,كار تحقيقي كامپيوتر,كامپيوتر و آي تي,مانيتور دانلود تحقيق نحوه انتخاب یک مانیتور دانلود فایل مانیتور یکی از عناصر سخت افزاری مهم در کامپیوتر است که از آن بعنوان دستگاه استاندارد خروجی و…

 • بررسي تطبيقي اثري از كمال الدين بهزاد با شعري از بوستان سعدي

  بررسي تطبيقي اثري از كمال الدين بهزاد با شعري از بوستان سعدي,تحقیق ادبیات,تحقیق بررسي تطبيقي اثري,تحقیق بررسي تطبيقي اثري از كمال الدين بهزاد,تحقیق بررسی تطبیقی شعري ا,دانلود پایان نامه رشته ادبیات,دانلود تحقیق ادبیات,دانلود تحقیق بررسي تطبيقي اثري دانلود بررسي تطبيقي…

 • تحقیق مسئله كمال انسان از نگاه دين

  تحقیق مسئله كمال انسان از نگاه دين رفتن به سايت اصلي مشخصات فایل :موضوع : مسئله كمال انسان از نگاه دين،قالبندی : wordتعداد صفحات : 41بخشی از متن تحقیق: خداى سبحان كمال محض و كمال‏آفرين است؛ هر چه از او…

 • پاورپوینت انتخاب موضوع و معيارهای انتخاب آن

  انتخاب موضوع,اولویت انتخاب,راههای انتخاب عنوان,شرایط انتخاب پاورپوینت انتخاب موضوع و معيارهای انتخاب آن رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع انتخاب موضوع و معيارهای انتخاب آن،در قالب ppt و در 30 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:آغاز تحقيقمسالهشناسايي مشکلروش هاي پيداكردن مسالهنمونهمعيارها…

 • تحقیق پرسش مهر، پرداخت یارانه ها

  پرداخت یارانه ها,پرسش مهر,تحقیق پرسش مهر,تحقیق هدفمندی یارانه ها,دانلود تحقیق پرسش مهر,دانلود مقاله پرسش مهر,مقاله پرسش مهر,مقاله هدفمندی یارانه ها دانلود تحقیق پرسش مهر، پرداخت یارانه ها دانلود فایل  دانلود مقاله با موضوع پرسش مهر، پرداخت یارانه ها،در قالب word و در…

 • تحقیق کوه ها

  تحقیق کوه ها کوهها رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق کوه ها، در قالب word قابل ویرایش و در 48 صفحه.توضیحات:فى مردم جهان از كوه ها سرچشمه مى گيرند. مطابق يك اصل بوم شناختى (ecologic) هر اندازه پستى و بلندى يا…

 • تحقیق نمایه سازی

  پایان نامه حاشیه نشینی,پروژه حاشیه نشینی,پروژه در مورد حاشیه نشینی,تحقیق آماده در مورد حاشیه نشینی,تحقیق در مورد حاشیه نشینی,حاشیه نشینی,دانلود تحقیق حاشیه نشینی,دانلود رایگان تحقیق حاشیه نشینی,مقاله حاشیه نشینی,مقاله در مورد حاشیه نشینی تحقیق نمایه سازی رفتن به سایت اصلی…

 • پاورپوینت آشنایی با لباس های محلی ایرانی

  پاورپوینت آشنایی با لباس های محلی ایرانی لباس های محلی مردان ایران رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع آشنایی با لباس های محلی ایرانی،در قالب ppt و در 18 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن پاورپوینت:لباس محلی ایران:پوشش زن…

 • پاورپوینت مراقبت ادغام يافته مادران

  پاورپوینت مراقبت ادغام يافته مادران مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران 97 رفتن به سایت اصلی توضیحات:دانلود پاورپوینت با موضوع مراقبت ادغام يافته مادران،در قالب ppt و در 91 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن پاورپوینت:تعريف زايمان:تولد نوزاد بصورت زنده يا…

 • تحقیق ضدعفونی کننده ها

  تحقیق ضدعفونی کننده ها رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت با موضوع ضدعفونی کننده ها،در قالب ppt و در 67 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:ضدعفونیاستریلیزاسیون عوامل موثر بر ضدعفونیسطوح مختلف ضدعفونیتقسیم بندي سطوح و وسایل به كار رفته در درمان بیماروسایل…

 • تحقيق مقررات كنوانسيون شيكاگو

  تحقيق در رابطه با مقررات كنوانسيون,دانلود مقاله حقوق,كنوانسيون شيكاگو,مقررات,مقررات در شيكاگو دانلود تحقيق مقررات كنوانسيون شيكاگو دانلود فایل پیشگفتار:        در جامعه امروزی که پیشرفت علوم،فناوری ،پیشرفتهای صنعتی و توسعه سریع ارتباطات مواجهیم ،کشور ما نیز باید همگام…

 • تحقیق حسابداري‌ مخارج‌ تأمين‌ مالي‌

  تحقیق حسابداري‌ مخارج‌ تأمين‌ مالي‌ حسابداري‌ مخارج‌ تأمين‌ مالي‌ رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق حسابداري‌ مخارج‌ تأمين‌ مالي‌قالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 15بخشی از متن تحقیق:مـقدمـه‌1 . هدف‌ اين‌ استاندارد، تجويز نحوه‌ عمل‌ حسابداري‌ مخارج‌ تأمين‌…

 • پاورپوینت فصل اول فیزیک پیش دانشگاهی (سقوط آزاد)

  پاورپوینت فصل اول فیزیک پیش دانشگاهی (سقوط آزاد) مسائل سقوط آزاد در فیزیک رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت فصل اول فیزیک پیش دانشگاهی با موضوع سقوط آزاد،در قالب ppt و در 32 اسلاید.توضیحات:این پاورپوینت آموزشی، جذاب، کاملا منطبق با…

 • نقشه ی بخش های شهرستان سرباز

  استان سیستان و بلوچست,بخش های شهرستان سرباز,شیپ فایل بخش های شهرستان سرباز,شیپ فایل بخش های شهرستانها,فایل جی آی اس بخشهای شهرستان سرباز,نقشه ی بخش ها,نقشه ی بخش های شهرستان سرباز,نقشه ی بخش های شهرستانها,نقشه ی جی آی اس بخش های…

 • مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید کاغذ کربن

  امکانسنجی تولید کاغذ کربن,امکانسنجی طرح تولید کاغذ کربن,تولید کاغذ کربن,دانلود طرح توجیهی تولید کاغذ کربن,دانلود طرح تولید کاغذ کربن,طرح توجیهی تولید کاغذ کربن,طرح تولید کاغذ کربن,گزارش امکانسنجی تولید کاغذ کربن,گزارش امکانسنجی طرح تولید کاغذ کربن دانلود مطالعات امکان سنجی مقدماتی…

 • تحقيق روشهای مطالعه و یادگیری

  تحقيق روشهای مطالعه و یادگیری,تحقيق علوم اجتماعي,دانلود تحقيق,روشهاي مطالعه,روشهاي يادگيري,علوم اجتماعي,كار تحقيقي علوم اجتماعي,مطالعه,يادگيري دانلود تحقيق روشهای مطالعه و یادگیری دانلود فایل نكاتي چند در مورد روشهاي صحيح مطالعه بارها شنيده ايم كه دانش آموز يا دانشجويي مي گويد :…

 • جزوه میکروبیولوژی زیست شناسی

  جزوه میکروبیولوژی,جزوه میکروبیولوژی 1,جزوه میکروبیولوژی زیست شناسی کنکور,جزوه میکروبیولوژی زیسش شناسی,جزوه میکروبیولوژی مواد غذایی,جزوه میکروبیولوژی مواد غذایی ,دانلود جزوه میکروبیولوژی,دانلود جزوه میکروبیولوژی زیست شناسی دانلود جزوه میکروبیولوژی زیست شناسی دانلود فایل دانلود جزوه میکروبیولوژی زیست شناسی،در قالب pdf و در…

 • پلان معماري اتوكد طرح 9

  dwg,اتوكد,پلان ساختمان,پلان معماري,معماري,نقشه هاي اتوكد دانلود پلان معماري اتوكد طرح 9 دانلود فایل  پلان معماري اتوكد طرح 9 بهمراه كليه جزئيات كه در نرم افزار اتوكد طراحي شده است   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها:…

 • تحقیق بعد جهاني مديريت زنجيره تامين

  تحقیق بعد جهاني مديريت زنجيره تامين مديريت زنجيره تامين رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  بعد جهاني مديريت زنجيره تامين،در قالب word و در 21 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:آن كمپاني‌هايي كه صادرات و واردات را انجام نمي‌دهند…

 • گزارش تخصصی انباردار و سرپرست کارگاه: راه های نهادینه کردن مراقبت از وسایل و اموال و ابزارآلات

  گزارش تخصصی انباردار و سرپرست کارگاه: راه های نهادینه کردن مراقبت از وسایل و اموال و ابزارآلات گزارش تخصصی انباردار وسرپرست کارگاه رفتن به سایت اصلی توضیحات:دانلود گزارش تخصصی انباردار و سرپرست کارگاه: راه های نهادینه کردن مراقبت از وسایل…

 • پاورپوینت نرم افزار رایانه

  انواع نرم افزارها,محاسن مجموعه های نرم افزاری,معایب مجموعه های,نرم افزار بازاری,نرم افزار چیست؟,نرم افزار رایانه,نرم افزار رایانه ای,نرم افزار رایانه دانلود,نرم افزار سفارشی,نرم افزارهای کاربردی کاربران نهایی,نرم افزارهای کاربردی کسب و کار دانلود پاورپوینت نرم افزار رایانه دانلود فایل دانلود…

 • تحقیق سه دهه بحران افغانستان

  word,افغانستان,پایان نامه افغانستان,پروژه افغانستان,پروژه در مورد افغانستان,تحقیق آماده در مورد افغانستان,تحقیق در مورد افغانستان,دانلود تحقیق افغانستان,دانلود رایگان تحقیق افغانستان,رایگان,مقاله افغانستان,مقاله در مورد افغانستان,ورد تحقیق سه دهه بحران افغانستان رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:اشارهاين نوشتار در صدد آن…

 • پاورپوینت هزینه یابی دوره عمر محصول

  برنامه ریزی هزینه عمر,تحقیق هزینه یابی دوره عمر محصول,تحلیل هزینه دوره عمر محصول,تحلیل هزینه عمر,دوره عمر محصول,فرآیند هزینه یابی دوره عمر محصول,مدل LCC,مدل هزینه یابی دوره عمر محصول,هزینه یابی دوره عمر محصول دانلود پاورپوینت هزینه یابی دوره عمر محصول دانلود…

 • تحقیق گردشگری استان کرمانشاه

  تاریخ کهن کرمانشاه,جاذبه های گردشگری کرمانشاه,دیدنیهای کلانشهر کرمانشاه,طبیعت بکر کرمانشاه,گردشگری,گردشگری استان کرمانشاه,گردشگری کرمانشاه,مردمان مهمان نواز کرمانشاه,مناطق گردشگری استان کرمانشاه دانلود تحقیق گردشگری استان کرمانشاه دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع گردشگری استان کرمانشاه،در قالب word و در 44 صفحه، قابل…

 • نمونه سوال زبان انگلیسی پیش دانشگاهی

  نمونه سوال زبان انگلیسی پیش دانشگاهی نمونه سوال زبان انگلیسی پیش دانشگاهی رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:نمونه سوال زبان انگلیسی پیش دانشگاهیقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 21 بخشی از متن تحقیق:دانلود نمونه سوال زبان انگلیسی پیش…

 • جزوه آموزش نرم افزار محاسبات الکتریکی ELC

  جزوه آموزش نرم افزار محاسبات الکتریکی ELC نرم افزار elc رفتن به سایت اصلی دانلود جزوه آموزش نرم افزار محاسبات الکتریکی ELC،در قالب pdf و در 7 صفحه، شامل:مقدمهمعرفی بخش محاسبه ترانسمعرفی بخش برآورد سیم های مصرفیمعرفی بخش محاسبه سطح…

 • تحقیق فرار از مدرسه و راه درمان آن

  پایان نامه پیرامون فرار از مدرسه,پروژه فرار از مدرسه,تحقیق در مورد فرار از مدرسه,تحقیق روانشناسی,تحقیق روانشناسی فرار از مدرسه,تحقیق فرار از مدرسه,دانلود تحقیق فرار از مدرسه,مقاله فرار از مدرسه تحقیق فرار از مدرسه و راه درمان آن رفتن به سایت…

 • پاورپوینت راهبردهای دفتر توسعه فن آوری سلامت

  پاورپوینت راهبردهای دفتر توسعه فن آوری سلامت پاورپوینت راهبردهای دفتر توسعه فناوری سلامت رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع راهبردهای دفتر توسعه فن آوری سلامت،در قالب ppt و در 39 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:ضرورت تشکيل دفتربازار سلامت در…

 • پاورپوینت شرکت مدیریت شبکه برق ایران

  آشنایی با شرکت مدیریت شبکه برق ایران,تحقیق شرکت مدیریت شبکه برق ایران,چارت شرکت مدیریت شبکه برق ایران,ساختار شرکت مدیریت شبکه برق ایران,شرکت مدیریت شبکه برق ایران,معرفی شرکت مدیریت شبکه برق ایران,وظایف شرکت مدیریت شبکه برق ایران دانلود پاورپوینت شرکت مدیریت…

 • تحقیق توبه در فلسفه اسلامی

  تحقیق توبه در فلسفه اسلامی رفتن به سايت اصلي دانلود تحقیق با موضوع توبه در فلسفه اسلامی،در قالب word و در 24 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:قاعده آن است كه بشر مطابق قانون فطرت و مقتضاي عقل پيوسته در…

 • فایل شبیه سازی مقاله ترازکشن برق قدرت در محیط متلب به همراه گزارش کار و توضیح کامل نحوه شبیه سازی

  پایان نامه عملیات بازار برق,پروژه درس عملیات بازار برق,پروژه عملیات بازار برق,تحقیق عملیات بازار برق,جزوه درس عملیات بازار برق,جزوه عملیات بازار برق,درس عملیات بازار برق,سوالات عملیات بازار برق,عملیات بازار برق,کتاب عملیات بازار برق دانلود فایل شبیه سازی مقاله ترازکشن برق…

 • پاورپوینت هنر رنسانس

  پاورپوینت هنر رنسانس هنر در دوران رنسانس رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع هنر رنسانس،در قالب ppt و در 50 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمهمشخصات هنر رنسانسهنر رنسانس آغازینهنر ایتالیا در نیمه دوم قرن 15 مگوتیک پیشرفته و رنسانس…

 • پاورپوینت پوشش های Pvd

  انواع روشش های پوشش دهی سطح,ایجاد لایه های سطحی روی قطعات,پاورپوینت پوشش های Pvd,پوشش دهی به روش Pvd,پوشش دهی فلزات,پوشش های pvd,چند نمونه از کاربردهای پوشش دهی در صنایع مختلف,کاربرد پوشش دهی pvd,کاربردهای پوشش دهی در صنایع دانلود پاورپوینت پوشش…

 • تحقیق بيمه مسئوليت حسابداران

  تحقیق بيمه مسئوليت حسابداران بيمه مسئوليت حسابداران رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق بيمه مسئوليت حسابدارانقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 21 بخشی از متن تحقیق:ريسكي كه اغلب افراد يا موسسات با آن مواجه مي باشند ناشي از…

 • پاورپوینت طبيعت گرايي و الگوبرداري سازه اي از طبيعت

  پاورپوینت طبيعت گرايي و الگوبرداري سازه اي از طبيعت رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت با موضوع طبيعت گرايي و الگوبرداري سازه اي از طبيعت،فرمت فایل : پاورپوینت ( PPT ) قابل ویرایش.تعداد اسلاید : 31قسمتی از متن این پاورپوینت…