پاورپوینت کتاب مدیریت تولید بابک کاظمی

خلاصه کتاب مدیریت تولید بابک کاظمی,دانلود کتاب مدیریت تولید بابک کاظمی ,دانلود نکات کتاب مدیریت تولید بابک,کتاب مدیریت تولید از بابک کاظمی,کتاب مدیریت تولید بابک کاظمی,کتاب مدیریت تولید تالیف بابک کاظمی,نکات کتاب مدیریت تولید بابک کاظمی
دانلود پاورپوینت کتاب مدیریت تولید بابک کاظمی

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت کتاب مدیریت تولید بابک کاظمی،در قالب ppt و در 376 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:فصل اول: شناخت تولید و فعالیت های تولیدیمقدمهتولید تولید از نظر اقتصادی ارزش افزوده عوامل تولید عوامل تولید از دیدگاه اقتصاددانان نیروی کار کار صنعتی مهندسی عوامل انسانی (ارگونومی) مدیریتماشینانواع ماشین ماشین آلات ویژگی های ماشین آلات ابزار یا افزار انواع ابزار ابزاردستیابزارآلات ماشینی ماشین ابزار انواع ماشین ابزار مواد تولیدی مواد خام انواع مواد خام مواد اولیه انواع مواد اولیه مواد غیر تولیدی انواع مواد کمکی و مصرفی تکنولوژیاجزای تکنولوژی مراحل ایجاد و تکامل تکنولوژی انواع تکنولوژی سازمانسازمان تولیدی شرایط تحقق تولید فصل دوم: آشنایی با برخی مفاهیم در مدیریت تولیدنظام تولید هدف نظام تولیدمسائل و مشکلات نظام تولیداهم وظایف کارکنان نظام تولید مدیریت تولید اهداف مدیریت تولیدوظایف مدیریت تولید انواع تصمیم گیریهای مدیریت تولیدانواع سازمان های مشمول تولیدیمشارکت کنندگان در  مدیریت تولیدمدیریت علمیوظایف مدیریتبهره وریاهداف بهره وریاختلاف بهره وری و تولید کارآییاثربخشی تعریف صنعتانواع صنعتکارخانهکارخانه های شیمیایی  کارخانه های مکانیکی تولید مداوم تولید متناوب واحد تولیداسامی دیگر واحد تولیدمشخصاتعملیات سازگاری نقش تحقیق و توسعهواحدهایی که به طوردایم با واحد تحقیق و توسعه در ارتباط اند1- واحد فروش 2- واحد تولید 3- واحد مالی4- واحد تدارکات 5- واحد بررسیهای فنی ضرورت ایجاد واحد نظام ها و روش هاوظایف واحد بررسی های فنی1- استاندارد کردن روشهای اجرای کار2- بهبود روش ها3- حرکت سنجی4- روش سنجی5- آموزش فنون پیشرفته اندازه گیری کار6- استفاده مطلوب از مکان7- تهیه برنامه تعمیرات و نگهداریاهداف مهندسی روش ها1- افزایش کارآیی و بهره وری 2- کاهش هزینه ها3- حذف دوباره کاری ها4- ایجاد تفکر تحلیلی در مدیران 5- محاسبه شاخص بهره وری6- رایانه ای کردن کارها7- جلوگیری ازضایعات8- بهبود خدمات برای مشتریانوظایف واحد برنامه ریزی وظایف کارکنان واحد ساختوظایف واحد نظارت کیفی وظایف واحد انبار فصل سوم: ارزیابی طرح های صنعتیمقدمهجنبه های مختلف مورد بررسی در بررسی های اقتصادی1- طراحی و انتخاب محل اجرای طرح2- تعیین میزان و ترکیب محصول3- برنامه ریزی 4- بازاریابی5- تحلیل آثار اجرای طرح در مورد میزان اشتغال ، سطح قیمت ها و … شرط اول و لازم برای موفقیت یک طرح شرایط مناسب برای استفاده از روش های سرمایه بر شرایط مناسب برای استفاده از روش های کاربر موارد مطرح در بررسی های اقتصادی1- پیش بینی میزان فروش2- قابلیت دسترسی به نیروی انسانی3- برآورد کمی و کیفی نیروی انسانی موردنیاز4- بررسی کشش تقاضا5- چگونگی قیمت گذاری6- بررسی شیوه های بازاریابی و تبلیغات7- بررسی نظام توزیعبررسی های فنی اجزای بررسی های فنی1- ماشین آلات فنی لازم 2- نیروی انسانی ماهر 3- مواد اولیه با توجه به مقدار و کیفیت مناسب 4- سوخت، آب و برق 5- سایر عوامل و خدمات موردنیازنکات مورد ارزیابی در بررسی فنی1- موجودی مواد اولیه 2- زمان نصب و استقرار کارخانه 3- زمان تولید آزمایشی و ورود به مرحله بهره برداری 4- روش تولید و تکنولوژی 5- زباله های ناشی از تولید6- ضایعات مواد7- آلودگی های صوتیعوامل فنی موثر در روش تولید1- نوع و بازده کار ماشین 2- درجه و لزوم نظارت یا خودکار بودن 3- انعطاف پذیری خط تولید در ایجاد تنوع در محصولات 4- مواد اولیه عوامل موثر در انتخاب روش تولید1- قابلیت به کارگیری تکنولوِژی پیشنهادی 2- نیروی انسانی ماهر3- تاثیر تکنولوژی در سرمایه گذاری، نیروی کار و قیمت تمام شده 4- نحوه انتقال تکنولوژی5- درجه وابستگی به منابع خارجی6- امکان اخذ دانش فنیهدف بررسی مالی طرح هزینه هایی که در بررسی مالی پیش بینی و محاسبه می گردد1- هزینه های سرمایه ای (ثابت)2- هزینه های بهره برداری3- کل سرمایه گذاری در طرحهزینه های سرمایه ای تفاوت بین تحلیل های مالی و بررسی های اقتصادی ضرورت پیش بینی وضع طرح در سال های آتی برنامه ریزی اجرایی طرح های صنعتی نظارت بر طرح های صنعتی عوامل موثر در موقعیت جغرافیایی1- میزان تقاضا و ظرفیت کارخانه 2- مواد اولیه 3- طراحی پروژه، تکنولوژی و تجهیزات 4- هزینه های فروش و اداری5- نیروی انسانی6- هزینه اجرای طرح7- تجزیه و تحلیل مادیعوامل موثر در هزینه های مکان یابی عوامل موثر در انتخاب محل اجرای طرح1- عوامل ثا بت (ایستا)2- عوامل متغیر (پویا)3 – عوامل عینی4- عوامل کیفی و ذهنیعوامل عینی دلایل انتخاب نا مناسب محل اجرای طرح مسایل ناشی از نا مناسب بودن محل اجرای طرح1- مشکلات مربوط به مواد اولیه2- مشکلات مربوط به تامین نیروی انسانی 3- مشکلات مربوط به کیفیت محل  مشکلات مربوط به مواد اولیه مشکلات مربوط به تامین نیروی انسانی مشکلات مربوط به کیفیت محل فصل چهارم: طرح استقرار ماشین آلاتمقدمه خط و مشی های مدریرتطبقه بندی فرآیندهای ساخت1- فرآیند ترکیبی و فرآیند تحلیلی2- فرآیند مداوم و فرآیند منقطع3- فرآیند تکراری و فرآیند غیرتکراریفرآیندهای ترکیبی فرآیند تحلیلی فرآیند مداومفرآیند منقطع فرآیند تکراری فرآیند غیر تکراریاهداف طرح استقرار داخلی1- تحلیل فرآیند تولید2- به حداقل رساندن زمان فرآیند عملیات3- استفاده بهینه از فضای موجود4- استفاده بهینه از نیروی انسانیتدابیر تحلیل فرآیند تولید1- استقرار تجهیزات در محلی مناسب2- کاهش تراکم بیهوده مواد و نیروی انسانی3- دسترسی سریع به خدمات تعمیرات و نگهداریتدابیر به حداقل رساندن زمان فرآیند عملیات مزایای طرح استقرار مطلوب1- ایجاد سهولت و تسریع در تولید2- افزایش بازدهی و کاهش هزینه ها3- افزایش رفاه و بهبود روحیه کارکنان4- سهولت نظارت بر کار کارکنانموازنهنتایج اصل موازنهشیوه های استقرار ماشین آلات1- بر مبنای محصول یا خط مستقیم2- بر مبنای مراحل یا طریقه تولید3- استقرار ترکیبی4- استقرار محل ثابتتولید خطیشرایط استفاده از استقرار بر مبنای محصولنقاط قوت نقاط ضعف استقرار برمبنای مراحل و نوع عملیات استقرار بر مبنای مراحل شرایط استفاده از استقرار برمبنای فرآیند عملیات محاسنکاهش هزینه ماشین آلات و نیروی انسانی به حداقل رسیدن اوقات بیکاری ماشین و افراد افزایش انعطاف پذیری ماشین آلاتسرپرستی تخصصی امکان پذیر است  افزایش کارآیی کارکنان بهبود روحیه کارکنانمعایبافزایش هزینه حمل و نقل پایین بودن سرعت تولید معطل ماندن سرمایه در کالای نیمه ساخته نیاز به فضای زیادتر افزایش هزینه های آموزش افزایش هزینه های بازرسی نیاز به وسایل تسریع کننده حمل و نقلاستقرار ترکیبی استقرار محل ثابت نمودار فرآیند عملیات نمودار فرآیند عملیاتی نمودار فرآیند اطلاعاتی فصل پنجم: تعمیرات و نگهداریمقدمهدیدگاه های مربوط به تعمیرات و نگهداری دیدگاه فنیتعمیرتعویضتجدید و نوسازی مالی دیدگاه مالیعوامل مد نظر در دیدگاه مالیدوره بازگشت سرمایه ریسکهزینه سرمایه گذاریارزش فعلیمیزان بازگشتسایر عوامل دیدگاه مدیریتعملیات که موجب افزایش قابلیت اعتماد و اطمینان ماشین آلات می گردداجرای تعمیراتذخیره قطعات یدکیتامین گروه های تعمیراتیتعمیرات حفاظتی تعمیرات اتفاقی فواید برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری1- افزایش عمر مفید ماشین ها2- کاهش هزینه تعمیرات3- سالم سازی محیط4- پیش گیری از حوادث5- تقلیل زمان از کارافتادگیمزایای نظام تعمیرات و نگهداریحفظ سرمایه های مادی افزایش بازدهی افزایش عمرمفید کارخانه افزایش امنیت شغلی کارکنان نظارت بهتر بر هزینه های تعمیرات ایجاد محیطی امن برای کارکنانارزش و اهمیت قطعات یدکی روش تهیه قطعات یدکی فصل ششم: بررسی کار مقدمه روش سنجی نتایج حاصل از حرکت سنجیاستفاده موثر از نیروی انسانیبهسازی کاراستفاده از حرکات صحیح بدن انسانبهبود محل اجرای کاربهبود وسایل کارایجاد هماهنگی بین کارهای افرادمراحل بررسی اصول صرفه جویی در حرکاتتامین فضای کافی برای کاراستفاده از کمترین تعداد حرکاتحذف موارد تاخیرایجاد هماهنگی در حرکاتبهبود محل کاربهبود شرایط فیزیکی محیط کارانواع نمودار وضع موجود حرکات1- نمودار انسان و ماشین2- نمودار حرکات دست راست و چپبررسی حرکات و تصحیح و بهبود جریان کار ثربلیگحرکات از ساده ترین تا پیچیده ترین بهبود فضای کار استفاده ازکمترین تعداد حرکات ایجاد توازن در حرکات بهبود محل کار بهبود وضعیت فیزیکی محیط کار کارسنجیزمان سنجی: اندازه گیری زمان لازمموارد استفاده از زمان سنجی مهم ترین کاربرد زمان سنجی وسایل لازم برای زمان سنجی مراحل زمان سنجیجمع آوری اطلاعات تشریح اهدافتجزیه کارتعیین زمان اجراتعیین دفعات نمونه برداریتعیین ضریب مهارتتعیین زمان متوسط اجرای کاردلایل تفکیک عوامل تشکیل دهنده کار نکات ضروری در تعیین اجزای هر کار عنصر تشکیل دهنده کار روش های اندازه گیری و ثبت زمان عناصر تشکیل دهنده کار:روش مداوم (تراکمی یا افزایشی)روش منقطععوامل موثر بر خطاهای مشهوداجرای متفاوت یک کار مشابه توسط کارکنان مختلفشرایط متفاوت محیط فیزیکیتفاوت در مهارت کارکنانمشابه نبودن وسایل و مواداشتباهات کارشناس ناظرعوامل متوازن کننده عوامل مهارت و کوشش روش ام. تی. ام فصل هفتم: نظام نظارت بر موجودیمقدمهنظارت بر موجودی هدف از استقرار نظام نظارت بر موجودی انگیزه های ایجاد نظام نظارت بر موجودی اهمیت نظارت بر موجودی فواید استقرار نظارت بر موجودیطبقه بندی کالا از نظر کاربرد1- مواد خام و اولیه2- اجزا و قطعات3- کالای تکمیل شده4- کالای در جریان ساخت5- قطعات و لوازم یدکی6- مواد مصرفی و ملزومات طبقه بندی کالا از نظر سرعت مصرف1- اجناس کثیرالمصرف یا سریع المصرف2- اجناس کم مصرف یا کند مصرف3- اجناسی که از لحاظ سرعت در حد متوسط قرار دارد هزینه های شروع تولید هزینه های سفارش هزینه نگهداری فرمول و منحنی هزینه های نگهداری هزینه های خرید فرمول هزینه خرید منحنی هزینه خرید هزینه های کسری هزینه های مختلف موجودیمقدار اقتصادی سفارش زمان سفارشروش تعیین مقدارمقرون به صرفه (اقتصادی) سفارش فرمول های نظارت بر موجودی مثال حداقل موجودی تقسیم بندی ذخیره احتیاطی1- ذخیره احتیاطی عادی2- ذخیره احتیاطی بحرانیعوامل موثر در تعیین مقدار ذخیره احتیاطی1- وضع بازار.2- نوع جنس .3- محل ، ظرفیت و موقعیت انبارحداکثر موجودی میزان موجودی در نقطه سفارش زمان انتظار  عوامل موثر در تعیین موجودی 1- نیازهای روزمره در وضعیت عادی2- میزان مصرف در وضعیت عادی3- زمان انتظار4- نوسانات قیمت ها5- نوسانات فصلی قیمت ها6- مکان، ظرفیت و محدودیت های انبار7- تغییرات احتمالی از نظر وضعیت مصرف و الگوها8- وضعیت کالا از نظر فرسودگی، زنگ زدگی و …9- قابلیت تعویض و کاربرد کالاها با یکدیگر10- وضعیت انحصار11- امکانات مالی برای ذخیره سازی12- طرح های آینده سازمان13- روند گسترش فعالیت ها و پیش بینی امکانات آتی سازمان14- با صرفه ترین مقدار سفارش محاسبه نقطه سفارش فصل هشتم: برنامه ریزی و نظارت بر تولیدمقدمهبرنامه ریزی تولید عوامل موثر در تولید سطوح برنامه ریزی سازمانهای صنعتی وظایف و مسئولیت های مهندس طراح در تهیه نقشه آبیتهیه نقشه قطعات محصولتعیین شکل ، اندازه و دقت مورد نیاز در ساخت محصولتعیین جنس مواد مصرفیتعیین کارگاهی که در آن قطعه ساخته شودتعیین نام وشماره فنی محصولپرداخت های ضروری نهاییوظایف و مسئولیت های مهندسی روش ها در تهیه برگ مسیر کار1- تعیین نوع، نحوه و ترتیب عملیاتی که روی مواد اولیه انجام تا تبدیل به محصول گردد2- تعیین زمان لازم برای اجرای هر یک از عملیات3- تعیین نوع وسایل کمکی برای اجرا و عملیات4- تعیین سرعت ماشین در مراحل مختلف عملیات5- تعیین مکانیزم تغذیه ماشین با مواد6- تعیین نحوه راه اندازی ماشینپیش فرض های مربوط به سه عامل اصلی تولید1- هیچ گونه ضایعاتی در عملیات تولیدی به وجود نمی آید2- کلیه کارکنان با بازده 100% کار می کنند3- هیچ تاخیری در عملیات تولیدی به وجود نمی آیدنظارت بر تولید ماهیت برنامه ریزی و نظارت تولید وظایف بخش برنامه ریزی و نظارت به تولید1- کمک به تهیه برنامه های زمان بندی اصلی2- تهیه طرح های تامین نیروی انسانی3- دریافت سفارش ها4- تجزیه محصولات سفارش شده به اجزا و عناصر تشکیل دهنده آن ها5- تعیین مواد اولیه لازم6- نظارت بر انبار مواد اولیه7- همکاری با مهندسان صنعتی جهت تصمیم گیری درباره روش ساخت کالاهای جدید8- تهیه و تنظیم دستورالعملهای ساخت9- تهیه برنامه زمانبندی برای به اجرا در آوردن عملیات10- حصول اطمینان از فراهم بودن کلیه عوامل برای تولید11- تصمیم گیری برای سپردن کارها به افراد و ماشین12- رهبری جریان حرکت مواد طی عملیات 13- دریافت گزارشها و مقایسه با برنامه پیش بینی شده14- تشریک مساعی در برطرف کردن علل تاخیر15- اعمال تغییرات لازم در برنامه ها16- بررسی انبار اجزا ی ساخته شده17- همکاری با بخش فروش در بررسی انبار محضولات تکمیل شده18- تهیه گزارشات از پیشرفت کار19- همکاری در تعیین قیمت تمام شده مراحل طراحی نظام برنامه ریزی و نظارت1- نظارت بر موجودی2- تعیین مسیر3- زمان بندی عملیات4- توزیع کار5- امور نظارت بر تولیدمراحل طراحی نظام برنامه ریزی و نظارت تولیدبررسی اطلاعات مربوط به خصوصیات کالا2- ایجاد مرکز اطلاعاتیاطلاعات مربوط به خصوصیات کالا پیش بینی فروش پیش بینی صنعت اهمیت پیش بینی فروش روشهای پیش بینی فروش 1- روش های نظری (کیفی)محاسن روش نظری شاخص های اقتصادی 2- روش های آماری و محاسباتی (کمی)محدودی تهای تجهیز نیروی انسانی وظیفه بخش برنامه ریزی و نظارت بر تولید نقش واحد کارگزینی در سازمان صنعتی کار مستقیم کار غیرمستقیم انواع ابزار بار ماشین اطلاعات مندرج در برگ بار ضریب کارآیی ضریب وازدگی فرمول میزان مواد اولیه مورد نیاز برای تولید مقدار قطعات سالم عوامل موثر در تصمیم گیری برای خرید یا ساخت1- بررسی و مقایسه مخارج2- میزان اطمینان به کیفیت3- تاریخ تحویل4- میزان قطعات مورد احتیاج5- قدرت تولیدی6- مهارت کارگرانمهم ترین ضابطه برای خرید یا ساخت تامین کنندگان اجزا و قطعات در کارخانه تدابیر مربوط به عوامل تولید تدابیر لازم برای تامین عوامل تولید با توجه به نوسانات تقاضاروش های مختلف برای بهره گیری از ماشین آلات محدود برای تولید مقدار معینی محصول فصل نهم: نظام نظارت کیفیمقدمهکیفیتعوامل موثر بر کیفیت مسائل مطرح در کیفیت درصورت استفاده از تعریف کیفیت متناسب بودن با هدف است1- کیفیت طرح2- کیفیت تطابق با کیفیت اجرامرغوبیت در طراحی محصول کیفیت طرح کیفیت تطابق (کیفیت اجر ) نظارت بر کیفیت از دید والیس تعریف نظارت بر کیفیت نظارت بر کیفیت آماری زمینه های ایجاد نظارت بر کیفیت مطلوب شیوه های سازماندهی واحد نظارت بر کیفیت شیوه های مشارکت کارکنان هدف از نظارت کیفی شرط اصلی تامین هدفهای سازمان های تولیدی و بازرگانی مشخصاتی که موجب ارزیابی کیفی می شوند نگرش جدید به نظارت کیفیت نتایج حاصل از برنامه نظارت کیفی عوامل مستقیم مرتبط با نظارت کیفی اقدامات لازم جهت بهبود کیفیت یک محصول1- آموزش کارکنان2- افزایش بهره وری3- کاهش تنوع کالا4- تطبیق ویژگیهای کالا با معیارهای مربوط5- رضایت مصرف کننده .فواید ناشی از کاربرد روش ها و فنون نظارت کیفی1- رضایت مصرف کننده2- افزایش بهره وری3- ارتقای روابط و مناسبات انسانی4- بهبود کیفیت فرآورده ها5- افزایش تولید6- جلوگیری از خسارت جانی و مالی7- صرفه جویی در هزینه ها و افزایش درآمدها8- جایگزینی ضوابط به جای سلایق افراد تاثیر نظارت کیفی بر افزایش بهره وری تاثیرات نظارت کیفی در ارتقای روابط انسانی1- بهبود ارتباط افراد در سطوح مختلف2- اعتماد خریدار و فروشنده به یکدیگر3- تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده به وسیله مدیریت جهت بهبود مسائل خط تولید4- ترویج مفاهیم کیفیت در سطوح مختلف5- ایجاد حفظ مسئولیت در کارکنان6- افزایش تمایل مصرف کننده به قبول کالای مرغوب7- کاهش حوادث صنعتی8- ایجاد یکنواختی در کالاها9- ایجاد مبنا برای بهبود معیارها تاثیر نظارت کیفی بر بهبود کیفیت فرآورده ها شیوه متداخل برای طبقه بندی محصول مناسب بودن برای استفاده درجه مرغوبیت انطباق با معیارها زمینه های طرح کیفیت منحنی ارتباط بین سطح کیفیت و میزان فروش ارتباط بین سطح کیفیت با میزان هزینه سطح مطلوب کیفیت هزینه کیفیت روش های بازرسی محصول محدودیت های بازرسی تمام محصولات موقعیت لازم فرآیند تولید برای نمونه گیریفواید روش نمونه برداری1- کاهش هزینه ها2- کاهش مدت بازرسی3- افزایش دقت بازرسی4- ارائه تصویر واضح تری از روند کلی تولیدنمونه برداری پذیرش نظارت بر عملیات نمودار نظارت بر کیفیت نمودارهای نظارت بر متغیرها1- نمودارهای نظارت بر کالاهای معیوب2- نمودارهای نظارت بر عیب های موجود در کالاتفاوت واژه معیوب و عیب انواع نمودارهای کمی1- نمودار X یا معدل.2- نمودار R یا دامنهانواع نمودارهای کیفی1- نمودار d یا تفاوت بر تعداد اقلام معیوب1- نمودار p یا تفاوت بر نسبت اقلام معیوب1- نمودار cنمودار X و فرمول آن عوامل نمودار X انحراف معیار و فرمول آن انحراف معیارتعریت نمودار R و فرمول آن چگونگی محاسبه نسبت اقلام معیوب یا نسبت خرابی هافرمول نمودار d فرمول حد ود نمودار P مواقع استفاده از فرمول P کاربرد نمودار C فرمول نمودار C فصل دهم: روش های ریاضینقطه سر به سر ماهیت نمودار نقطه سر به سر دلیل سودمندی نقطه سر به سر هزینه های ثابت هزینه های متغیر مفروضات اساسی در استفاده از تحلیل نقطه سر به سر رسم نمودار نقطه سر به سر ترسیم چند نموداراهمیت نسبی هزینه های ثابت تحلیل تغییرات قیمت انواع تصمیم های مدیران که باعث تغییر درنقطه سربه سر می شود1- تغییر در میزان تولید .2- تغییر در ترکیب ساخت کالا3- تغییر در هزینه های ثابت و متغیر4- تغییر در قیمت فروش5- افزایش ساعات کارگران و مزدها محدودیت های نقطه سر به سر1- عدم استفاده در بلندمدت2- برای کلیه عملیات تولیدی نمی توان از یک نمودار استفاده کرد.3- عدم یکنواختی هزینه های متغیر4- تغییرات در هزینه های ثابت5- عدم دقت در جمع آوری و ارزیابی اطلاعات و ارقام، نتیجه مطلوب حاصل نمی شود کاربرد نمودار نقطه سربه سر در مدیریت تولید روش های پرت و سی . پی . ام تفاوت روش های پرت و سی . پی . ام هدف طرح مراحل استفاده از فن پرت1- تعریف هدف طرح 2- مشخص کردن فعالیت ها 3- مشخص کردن ارتباط بین فعالیت ها از لحاظ توالی، تقدم و تاخر 4- احتساب زمان مورد نیاز 5- ترسیم نمودار 6- تعیین مسیر بحرانی7- احتساب اوقات کند کاری (فرجه)8- جرح و تعدیل در شبکه فعالیترویدادچگونگی رابطه هر فعالیت با فعالیت دیگر سه برآورد زمانی برای هر فعالیت1- زمان خوش بینانه (a)2- زمان بد بینانه (َb)3- زمان محتمل (c)فرمول برآورد، زمان مورد نیاز نمودار شبکه پرت فرضی مسیر بحرانی زمان کندکاری یا فرجه ساز و کارهای کوتاه کردن مسیر بحرانی سری های زمانی روندشیوه های محاسبه روند معدل نصف گروه معدل متحرک روند در اصطلاح ریاضی شروط ترسیم خط روند

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
کتاب مدیریت تولید بابک کاظمی کتاب مدیریت تولید از بابک کاظمی دانلود کتاب مدیریت تولید بابک کاظمی کتاب مدیریت تولید تالیف بابک کاظمی نکات کتاب مدیریت تولید بابک کاظمی خلاصه کتاب مدیریت تولید بابک کاظمی دانلود نکات کتاب مدیریت تولید بابک

 • تحقیق نمونه هايي از بازي هاي آموزشي بر اساس نظريه گانيه

  بازي هاي آموزشي بر اساس نظريه گانيه,پای,تحقیق بازي هاي آموزشي بر اساس نظريه گانيه,تحقیق نظريه گانيه,تحقیق نظريه یادگیری گانيه,تحقیق نظریه گانیه در باز های آموزشی,مقاله نظريه گانيه,نظريه گانيه,نظريه یادگیری گانيه,نظریه گانیه در باز های آموزشی دانلود تحقیق نمونه هايي از…

 • پاورپوینت اصول و معیارهای مکان یابی آرامستان (گورستان)

  اصول مکان یابی آرامستان,پاورپوینت مکان یابی آرامستان,تحقیق مکان یابی آرامستان,ضوابط مکان یابی گورستان,معیارهای مکان یابی آرامستان,معیارهای مکان یابی گورستان,مقاله مکان یابی آرامستان,مکان یابی آرامستان,مکان یابی گورستان,مکان یابی گورستان ها دانلود پاورپوینت اصول و معیارهای مکان یابی آرامستان (گورستان) دانلود فایل…

 • گزارش کارموزی با موضوع روش های اجرای ساختمان های فلزی و بتنی

  پروزه کارآموزی ساختمان,پروژه کارآموزی عمران,دانلود گزارش کارآموزی ساختمان,دانلود گزارش کارآموزی عمران,کارآموزی ساختمان,کارآموزی عمران,گزارش کارآموزی ساختمان,گزارش کارآموزی ساختمان سازی,گزارش کارآموزی شرکت عمرانی,گزارش کارآموزی عمران دانلود گزارش کارموزی با موضوع روش های اجرای ساختمان های فلزی و بتنی دانلود فایل دانلود گزارش…

 • پاورپوینت تولید پنیر پیتزا

  تجهیزات لازم برای تولید پنیر پیتزا,تولید پنیر پیتزا در خانه,راه اندازی خط تولید پنیر پیتزا,طرح توجیهی تولید پنیر پیتزا,قیمت دستگاه پخت پنیر پیتزا,کارگاه تولید پنیر پیتزا,مراحل تولید پنیر پیتزا,هزینه خط تولید پنیر پیتزا پاورپوینت تولید پنیر پیتزا رفتن به سایت…

 • تحقیق تضمين امنيت صدور نفت

  تحقیق تضمين امنيت صدور نفت تضمين امنيت صدور نفت رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق تضمين امنيت صدور نفتقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 21بخشی از متن تحقیق:آنچه بيش از هر عامل ديگري خاورميانه را به بحراني‌ترين مناطق…

 • بررسی علل انحراف اجتماعی دانش آموزان دختر

  تئوری های روانشناسی انحرافات,علل انحراف اجتماعی دانش آموزان دختر,مکتب فروید دانلود بررسی علل انحراف اجتماعی دانش آموزان دختر دانلود فایل فهرست مطالب : فصل اول : بیان مسئله مقدمه تاریخچه در ایران و جهان چهار چوب نظری تحقیق دیدگاه زیست…

 • تحقیق روش های مدیریت فرآیند حوادث

  پاورپوینت فرآیند حوادث,پاورپوینت مدیریت فرآیند حوادث,پایان نامه فرآیند حوادث,پایان نامه مدیریت فرآیند حوادث,تحقیق فرآیند حوادث,تحقیق مدیریت فرآیند حوادث,فرآیند حوادث,مدیریت فرآیند حوادث,مقاله فرآیند حوادث,مقاله مدیریت فرآیند حوادث دانلود تحقیق روش های مدیریت فرآیند حوادث دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع روش…

 • تحقیق فرآیند تولید مخازن گاز طبیعی فشرده (CNG) نوع اول و آستری های فلزی آن با استفاده از ورق

  تحقیق فرآیند تولید مخازن گاز طبیعی فشرده (CNG) نوع اول و آستری های فلزی آن با استفاده از ورق کشش سرد رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق باموضوع فرآیند تولید مخازن گاز طبیعی فشرده  (CNG) نوع اول و آستری های فلزی…

 • پاورپوینت فصل دهم کتاب رفتار سازمانی رابینز و جاج، ترجمه مهدی زارع

  پاورپویت رفتار سازمانی,پروژه کلاسی مدیریت,دانلود رفتار سازمانی,دانلود کتاب رفتار سازمانی,رفتار سازمانی رابینز,رفتار سازمانی مهدی زارع,فصل دوم رابینز,کتاب رفتار سازمانی رابینز و جاج,مدیریت منابع انسانی,منبع ارشد مدیریت,منبع دکتری مدیریت دانلود پاورپوینت فصل دهم کتاب رفتار سازمانی رابینز و جاج، ترجمه مهدی…

 • پاورپوینت ثبت احوال

  پاورپوینت ثبت احوال ثبت احوال رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت ثبت احوال، در قالب ppt  و در 47 اسلاید قابل ویرایش.توضیحات:مقدمهاداره ثبت احوال که یکی از ادارات کشور محسوب می شود خدمات فراوانی به مردم ارائه می دهد که می…

 • پاورپوینت آشنایی با بوم شناسی و اکولوژی شهری

  اصول برنامه‌ريزي و طراحي شهر اكولوژيكي,اکولوژی انسانی,انواع اکولوژی,پاورپوینت آشنایی با بوم شناسی و اکولوژی شهری,پاورپوینت بوم شناسی و اکولوژی شهری,تحقیق بوم شناسی و اکولوژی شهری,سابقه اکولوژی شهری,مقاله بوم شناسی و اکولوژی شهری,نظام اکولوژیک پاورپوینت آشنایی با بوم شناسی و اکولوژی…

 • پاورپوینت خلاصه کتاب حسابداري مالياتي تالیف محمدرمضان احمدي

  پاورپوینت خلاصه کتاب حسابداري مالياتي تالیف محمدرمضان احمدي حسابداري مالياتي رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت خلاصه کتاب حسابداري مالياتي تالیف محمدرمضان احمديقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 221 قابل ویرایشبخشی از پاورپوینت:حسابداري مالياتيتاليف : محمد رمضان احمديجايگاه درساين در نيمسال ششم…

 • پکیج مجموعه مقالات و جزوات رشته معماری (سری دوم)

  پکیج معماری دکترا,پکیج معماری کارشناسی,پکیج معماری کارشناسی ارشد,دانلود پایان نامه معماری,دانلود پکیج معماری دکترا,دانلود پکیج معماری کارشناسی,دانلود پکیج معماری کارشناسی ارشد,دانلود تحقیق معماری,دانلود مقاله معماری,کیج مقالات معماری دانلود پکیج مجموعه مقالات و جزوات رشته معماری (سری دوم) دانلود فایل دانلود پکیج مجموعه…

 • تحقیق معماری کاخ خورشید (کلات نادر)

  پایان نامه کاخ خورشید,پروژه در مورد کاخ خورشید,پروژه کاخ خورشید,تحقیق آماده در مورد کاخ خورشید,تحقیق در مورد کاخ خورشید,دانلود تحقیق کاخ خورشید,دانلود رایگان تحقیق کاخ خورشید,کاخ خورشید,مقاله در مورد کاخ خورشید,مقاله کاخ خورشید تحقیق معماری کاخ خورشید (کلات نادر) رفتن…

 • پاورپوینت با موضوع ارزش كسب شده

  ارزش,اسلاید,پاورپوینت,كسب شده,موضوع دانلود پاورپوینت با موضوع ارزش كسب شده دانلود فایل پاورپوینت با موضوع ارزش كسب شده بسیار زیبا و کاربردی در 72 اسلاید   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: پاورپوینت موضوع ارزش كسب شده…

 • تحقیق واحد تولیدی آرد ستاره

  آشنایی با واحد تولیدی,پروژه در مورد واحد تولیدی,پروژه واحد تولیدی,تحقیق در مورد واحد تولیدی,تحقیق درباره واحد تولیدی,تحقیق واحد تولیدی,مقاله در مورد واحد تولیدی,مقاله درباره واحد تولیدی,مقاله واحد تولیدی,واحد تولیدی,واحد تولیدی کوچک دانلود تحقیق واحد تولیدی آرد ستاره دانلود فایل دانلود…

 • پاورپوینت روش های بهینه سازی دی سیلیساید مولیبدن جهت کاربرد در صنایع

  پاورپوینت آماده مهندسی مواد دی سیلیساید م,پاورپوینت دی سیلیساید مولیبدن,تحقیق دی سیلیساید مولیبدن,دانلود پاورپوینت در مورد دی سیلیساید مولیبدن,دانلود پاورپوینت دی سیلیساید مولیبدن,دانلود رایگان پاورپوینت دی سیلیساید مولیبدن,دی سیلیساید مولیبدن پاورپوینت روش های بهینه سازی دی سیلیساید مولیبدن جهت کاربرد…

 • تحقیق عکس ابنیه های تاریخی

  تحقیق عکس ابنیه های تاریخی عکس ابنیه های تاریخی رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق عکس ابنیه های تاریخی، در قالب word قابل ویرایش و در 48 صفحه.توضیحات:مهر داریوش بزرگداریوش در حال شکار شیر. نبشته ی سه زبانه به نام او…

 • تحقیق آرایه

  آرایه,آرایه ها,آرایه های ادبی,آرایه های ادبی pdf,پایان نامه آرایه های ادبی,پایان نامه در مورد آرایه های ادبی,پروژه آرایه های ادبی,تحقیق آرایه های ادبی,تحقیق در مورد آرایه های ادبی,دانلود تحقیق آرایه ه,مقاله آرایه های ادبی,مقاله در مورد آرایه های ادبی دانلود…

 • پاورپوینت بررسی روش مكاشفه اي

  پاورپوینت بررسی روش مكاشفه اي رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت پایه اول دبستان با موضوع روش مكاشفه اي،فرمت فایل : پاورپوینت ( PPT ) قابل ویرایش.تعداد اسلاید : 7کاربرذ فایل : مناسب برای دبیران، دانش آموزان و اولیای گرامی…

 • پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب مبانی اقتصادسنجی گجراتی ترجمه ابریشمی با موضوع مدل سازي اقتصادسنجي (I)

  پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب مبانی اقتصادسنجی گجراتی ترجمه ابریشمی با موضوع مدل سازي اقتصادسنجي (I) رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب مبانی اقتصادسنجی گجراتی ترجمه ابریشمی با موضوع مدل سازي اقتصادسنجي (I)، در قالب ppt و در…

 • گزارش کارآموزی اصول ساخت مخازن تحت فشار

  گزارش کارآموزی اصول ساخت مخازن تحت فشار اصول ساخت مخازن تحت فشار رفتن به سایت اصلی دانلود گزارش کارآموزی با موضوع اصول ساخت مخازن تحت فشار،در قالب word و در 40 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمه تعاریف اولیه  مخزن تحت فشار فشار و دمای کاری درجه…

 • تحقيق تاریخچه و سیر تحولی عکاسی و تصویر برداری

  تاريخچه عكاسي,تاریخچه تصويربرداري,تحقيق رشته هنر,تحقیق اصول ظهور عکس,تحقیق تاریخ تصویربرداری,تحقیق تصويربرداري,تحقیق تصویربرداری,تحقیق عكاسي,دانلود,دانلود تحقیق پیرامون تاریخ عکاسی,دانلود كار تحقيقي هنر,عکاسی و تصویربرداری دانلود تحقيق تاریخچه و سیر تحولی عکاسی و تصویر برداری دانلود فایل دانلود تحقيق با موضوع تاریخچه و سیر تحولی…

 • تحقيق پيرامون هويت

  انواع هويت,تحقيق پيرامون هويت,تحقيق علوم اجتماعي,دانلود تحقيق,علوم اجتماعي,كار تحقيقي علوم اجتماعي,هويت اجتماعي,هويت سياسي دانلود تحقيق پيرامون هويت دانلود فایل جهاني شدن، فناوري اطلاعات و انفجار اطلاعات باعث شده است تغيير در سازمان ها امري ثابت و مستمر باشد. اطلاع از…

 • تحقیق زنان پيامبر اسلام

  تحقیق زنان پيامبر اسلام رفتن به سايت اصلي دانلود تحقیق با موضوع زنان پيامبر اسلام،در قالب word و در 20 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:زن انساني است شريك زندگي مرد و هر دو چون كشتي و كشتي بان هستند…

 • طرح كارآفريني تولید اسکاچ

  اسکاج,پروژه تولیدی اسکاچ,پروژه کارآفرینی,تولید اسکاج,دانلود طرح توجیهی,طرح اقتصادی تولید اسکاچ,طرح توجیهی پروژه کارآفرینی,طرح توجیهی تولید اسکاج,طرح توجیهی تولید اسکاچ,طرح تولید اسکاچ,طرح فنی تولید اسکاچ دانلود طرح كارآفريني تولید اسکاچ دانلود فایل چشم انداز:ما برای شستشوی بهتر ظروف متنوع و زیبایتان،…

 • استاندارد آرد كنجاله بادام زميني

  استاندارد آرد كنجاله بادام زميني,استاندارد آماده آرد كنجاله بادام زميني,استاندارد رایگان آرد كنجاله بادام زميني,دانلود استاندارد آرد كنجاله بادام زميني,دانلود رایگان استاندارد آرد كنجاله بادام زميني,دریافت استاندارد آرد كنجاله بادام زميني دانلود استاندارد آرد كنجاله بادام زميني دانلود فایل دانلود…

 • شیپ فایل روستاهای استان بوشهر

  دانلود نقشه روستاهای استان بوشهر,شیپ فایل روستاهای استان بوشهر,شیپ فایل مناطق روستایی استان بوشهر,لایه جی آی اس مناطق روستایی استان بوشهر,لایه جی آی اسی روستاهای استان بوشهر,نقشه روستاهای ایران,نقشه نقاط روستایی استان بوشهر,نقشه ی روستاهای است دانلود شیپ فایل روستاهای…

 • پاورپوینت فصل ششم کتاب مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز، ترجمه پارسائیان و اعرابی

  پاورپوینت فصل ششم کتاب مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز,فصل ششم کتاب مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی,فصل ششم کتاب مبانی رفتار سازمانی رابینز دانلود پاورپوینت فصل ششم کتاب مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز، ترجمه پارسائیان و اعرابی…

 • پاورپوینت امضای دیجیتال، فن آوری نوین امنیت اطلاعات در فرآیندهای کسب و کار

  الزامات و مفاهیم امنیتی در دنیای مجازی,پاورپوینت امضای دیجیتال,تحقیق امضای دیجیتال,راهکارها و ابزارهای امنیتی امضای دیجیتال,فناوری نوین امنیت اطلاعات در فرایند های کسب و کار,مقاله امضای دیجیتال پاورپوینت امضای دیجیتال، فن آوری نوین امنیت اطلاعات در فرآیندهای کسب و کار…

 • پاورپوینت بررسی درخت ها و گره در کامپیوتر

  ppt,پاورپو,پاورپوینت آماده کامپیوتر درخت ها,پاورپوینت درخت ها,تحقیق درخت ها,دانلود power point درخت ها,دانلود پاورپوینت در مورد درخت ها,دانلود پاورپوینت درخت ها,دانلود تحقیق درخت ها,دانلود رایگان پاورپوینت درخت ها,درخت ها,رایگان پاورپوینت بررسی درخت ها و گره در کامپیوتر رفتن به سایت…

 • درس پژوهی ویژگی و کاربرد آیینه ها علوم تجربی پایه سوم دبستان

  درس پژوهی ویژگی و کاربرد آیینه ها علوم تجربی پایه سوم دبستان درس پژوهی علوم رفتن به سایت اصلی دانلود درس پژوهی ویژگی و کاربرد آیینه ها علوم تجربی پایه سوم دبستان،در قالب word و در 31 صفحه، قابل ویرایش،…

 • تحقیق بودجه در دستگاه هاي اجرائي اداره كل پزشكي قانوني استان خراسان شمالي

  تحقیق بودجه در دستگاه هاي اجرائي اداره كل پزشكي قانوني استان خراسان شمالي بودجه در دستگاه هاي اجرائي رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق بودجه در دستگاه هاي اجرائي اداره كل پزشكي قانوني استان خراسان شماليقالب بندی: فایل word و…

 • پاورپوینت فصل دهم کتاب سیستم های اطلاعاتی استراتژیک

  پاورپوینت کتاب سیستم های اطلاعاتی استراتژیک,دانلود کتاب سیستم های اطلاعاتی استراتژیک,کتاب برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی,کتاب سیستم های اطلاعاتی استراتژیک,کتاب مدیریت استراتژیک سیستم های اطلاعاتی دانلود پاورپوینت فصل دهم کتاب سیستم های اطلاعاتی استراتژیک دانلود فایل دانلود پاورپوینت فصل…

 • پاورپوینت سنگ ها، صخره ها و خصوصیات آن ها

  پاورپوینت سنگ ها، صخره ها و خصوصیات آن ها طبقه بندی سنگ ها رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع سنگ ها، صخره ها و خصوصیات آن ها،در قالب ppt و در 18 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:Igneous سنگ های…